Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
blouse
[blauz]
|
danh từ
áo cánh (đàn bà, trẻ con)
áo choàng, áo bờ-lu (mặc khi làm việc)