Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Kinh tế
Is Gold A Safe Investment?
Vàng có phải là kênh đầu tư an toàn?
Gold, in its raw state, is primarily used for investment, as in gold coins or bullion, and for jewelry or other adornments.
Vàng, dạng thô, chủ yếu được dùng để đầu tư, như tiền vàng hoặc vàng thỏi, và làm nữ trang hoặc những đồ trang sức khác.
Is Gold A Safe Investment

The price of gold has skyrocketed, and now is being touted as a must-have component of a well diversified portfolio. But if we look beyond the hyperbole, much of which surely comes from those who already own gold and want the price to go higher, we find more risk than one might think.


The Value of Gold
Gold, in its raw state, is primarily used for investment, as in gold coins or bullion, and for jewelry or other adornments. There are industrial uses, such as in electronics or dentistry, but those pale in comparison. So the underlying demand for gold is based on its investment and adornment potential. Contrast that to oil, cotton, wheat or other commodities, and it's clear that pricing gold is more about pricing the whims of investors than its use as a basic material.

Real Demand?

The demand for gold has driven the price up, and is different than the demand for other commodities - like oil - which are needed and used by all of us, in some way. The price of gold is high now, so like all other investment fads (tech stocks, real estate), people think it's great. But with little no dividends or income from interest, it's a bet on the whimsy of investors.

With interest rates near zero and the Federal Reserve fueling investors' fears, it's no wonder investors seek gold as a safe haven. But when fear falls and other investments start to look more appealing, one has to wonder if gold will still be thought of as valuable.

No Longer Linked

It's important to note that gold doesn't back our currency, and we aren't going back to the gold standard (even though some say otherwise). There is no intrinsic value to gold, as there once was. Before we left the gold standard in 1971, gold's price was set at $35 per ounce. It was directly tied to the value of the dollar, but no longer. The price of gold and the value of the dollar may have some periods where they move closer together, but they aren't linked as they once were.

Also, gold as a hedge for inflation hasn't been historically true for all time periods. Sometimes gold prices and inflation correlate; other times they don't. For example, in the early 1970s, inflation spiked but gold barely budged. Later in the same decade, gold went up with inflation. What will happen in the future to the price of gold is based more on the desire of investors to hold gold, thinking it will go up in value, than what happens with inflation.

Conclusion

Currently, the price is so high that the timing of buying must be questioned. If the idea is to buy low and sell high, buying at a nominal all time high doesn't fit. Be cautious: shiny objects can be mesmerizing.

Vàng có phải là kênh đầu tư an toàn

Giá vàng đã tăng vọt, và đến nay được quảng cáo là phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư được đa dạng hoá một cách hiệu quả. Nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn một chút, bỏ qua cái giọng điệu ngon ngọt mà phần lớn là của những người nắm giữ vàng và muốn giá vàng leo cao hơn, chúng ta sẽ nhận thấy có nhiều rủi ro mà không phải ai cũng biết.


Giá trị của vàng

Vàng, dạng thô, chủ yếu được dùng để đầu tư, như tiền vàng hoặc vàng thỏi, và làm nữ trang hoặc những đồ trang sức khác. Người ta còn dùng vàng trong sản xuất công nghiệp, chẳng hạn trong lĩnh vực điện tử hoặc nha khoa, nhưng không đáng kể. Như vậy nhu cầu cơ bản về vàng dựa trên khả năng làm đồ trang sức và đầu tư của nó. Trái với dầu mỏ, vải sợi, lúa gạo hoặc những hàng hoá khác, rõ ràng việc định giá vàng thiên nhiều về định giá những ý thích bất thình lình của các nhà đầu tư hơn là giá trị sử dụng của vàng như là một nguyên vật liệu cơ bản.

Nhu cầu thật ̣ là gì?

Nhu cầu về vàng đã đẩy giá lên, và khác xa nhu cầu về các hàng hoá khác - như dầu mỏ - thứ thiết yếu và tất cả chúng ta đều sử dụng, theo một cách nào đó. Hiện tại giá vàng cao, cũng giống như tất cả những trào lưu đầu tư thời thượng khác (các cổ phiếu công nghệ, bất động sản), người ta nghĩ điều đó thật thú vị. Nhưng không có chút cổ tức hoặc thu nhập từ lãi suất nào, nó chỉ là trò cá cược dựa trên cái ý tưởng bất chợt của các nhà đầu tư.
Với mức lãi suất gần như bằng không và Cục Dự trữ Liên bang tạo ra những nỗi sợ hãi cho giới đầu tư, thì không có gì lạ khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như là nơi trú ẩn an toàn. Nhưng khi nỗi sợ mất đi và những kênh đầu tư khác bắt đầu trông hấp dẫn hơn, một nhà đầu tư sẽ phải tự hỏi liệu vàng sẽ vẫn được cho là đáng giá.

Không còn quan ̣ mật thiết nữa

Cần phải lưu ý là vàng đã không còn đứng phía sau đồng tiền của chúng ta, và chúng ta cũng  không dự định quay về chế độ bản vị vàng (dù một số người nói khác). Vàng không có giá trị thực nữa, như trước kia từng có. Trước khi chúng ta bỏ chế độ bản vị vàng vào năm 1971, giá vàng được ấn định ở mức 35 đô la một Ao-xơ. Nó từng gắn bó chặt chẽ với giá trị của đồng đô la, nhưng hiện nay không còn. Giá vàng và giá trị đồng đô la có thể có một số giai đoạn chúng xích lại gần nhau, nhưng chúng không còn gắn bó mật thiết như ngày xưa nữa.

Hơn nữa, vàng như là một tường rào bảo vệ khỏi lạm phát xét về mặt lịch sử không còn đúng với mọi thời. Đôi khi giá vàng và lạm phát có tương quan với nhau; có giai đoạn thì không. Chẳng hạn, đầu những năm 1970, lạm phát tăng cao nhưng vàng chỉ nhúc nhích chút. Sau đó trong cùng thập niên, vàng tăng lên cùng lạm phát. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cho giá vàng chủ yếu dựa nhiều vào tham vọng của nhà đầu tư nắm giữ vàng, họ nghĩ rằng nó sẽ tăng giá, hơn là dựa vào điều gì sẽ xảy ra với lạm phát.

Kết luận

Hiện tại, giá vàng cao đến nỗi vấn đề chọn thời điểm mua phải được đặt ra. Nếu ý tưởng là nhằm mua rẻ bán đắt, thì việc mua với giá danh nghĩa cao kỷ lục là không thích hợp. Chú ý: những thứ bắt mắt có thể đang làm mờ mắt bạn.

 
Đăng bởi: alex
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.