Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Highest graduate starting salary hits £60,000 for the first time
Lần đầu tiên mức lương khởi điểm dành cho sinh viên mới tốt nghiệp đạt mức cao nhất 60.000 bảng
The highest graduate starting salary has hit £60,000 for the first time, an annual survey has found.
Một cuộc khảo sát hàng năm cho thấy, lần đầu tiên mức lương khởi điểm của sinh viên mới tốt nghiệp đạt mức cao nhất 60.000 bảng
Investment banks offer the most lucrative jobs for university leavers with average first year salaries of £47,000, according to a report published by High Flyers Research. Last year graduates were being lured into investment banks with salaries upwards of £50,000 but this year is the first time they are being offered up to £60,000.
Theo báo cáo được công bố bởi High Flyers Research, các ngân hàng đầu tư đưa ra các công việc làm ra nhiều tiền nhất cho sinh viên mới ra trường với mức lương trung bình trong năm đầu tiên là 47.000 bảng. Năm ngoái, sinh viên tốt nghiệp bị quyến rũ vào các ngân hàng đầu tư với mức lương lên tới 50.000 bảng nhưng năm nay là lần đầu tiên họ được mời làm tới 60.000 bảng.
The report, called The Graduate Market in 2019, found that graduates who take a job at Aldi can expect a starting salary similar to those who head to the world's top law firms. The £44,000 pay packet of the budget supermarket's graduate scheme, which also includes a company Audi, is on par with similar programmes at the law firms Baker McKenzie and Allen & Overy, which both offer £45,000.
Theo báo cáo này, có tên The Graduate Market in 2019, sinh viên mới tốt nghiệp đi làm ở Aldi có thể mong đợi mức lương khởi điểm bằng với những người đầu quân cho các công ty luật hàng đầu thế giới. Gói lương 44.000 bảng dành cho sinh viên mới tốt nghiệp của siêu thị giá rẻ này, trong đó có công ty Audi, bằng với các gói tương tự của các công ty luật Baker McKenzie và Allen & Overy, đều đưa ra mức lương 45.000 bảng.
The report discovered a 9.1 per cent year-on-year increase in graduate vacancies for 2019 but predicted the average starting salary to remain unchanged since 2015, at £30,000. Martin Birchall, the managing director of High Flyers Research, said: "Our latest research shows that despite all the continuing uncertainty over Brexit, the UK's top employers are planning to recruit a record number of new graduates in 2019." The number of graduate roles is rising again after it fell for the first time in five years over uncertainty around Brexit, he said. In 2019, a sixth of the top 100 schemes will pay more than £40,000, according to the research.
Báo cáo này nhận thấy, năm 2019, số vị trí tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng dự đoán mức lương khởi điểm trung bình sẽ vẫn ở mức 30.000 bảng, không thay đổi kể từ năm 2015. Martin Birchall, giám đốc điều hành của High Flyers Research, cho biết: "Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cho thấy mặc cho bao bất ổn liên tục do Brexit, các nhà tuyển dụng hàng đầu ở Anh vẫn đang lên kế hoạch tuyển dụng số lượng kỷ lục sinh viên mới tốt nghiệp trong năm 2019." Ông cho biết số vị trí việc làm dành cho sinh viên tốt nghiệp đang tăng trở lại, sau lần giảm đầu tiên trong 5 năm do bất ổn vì Brexit. Theo nghiên cứu này, trong năm 2019, một phần sáu trong 100 khung lương cao nhất sẽ trả cao hơn 40.000 bảng Anh.
Other top paying companies include Linklaters, the law firm, which offers £47,000, and the software firm TPP, which supplies the NHS and offers graduates £45,000.
Các công ty trả lương cao hàng đầu khác có Linklaters - công ty luật, đưa mức lương 47.000 bảng còn công ty phần mềm TPP, chuyên cung cấp chăm sóc y tế và xã hội (NHS) và đưa ra mức lương cho sinh viên mới tốt nghiệp là 45.000 bảng.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.