Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Paris Builds Zero-Carbon Future with Social Conscience
Pháp sẽ xây dựng một tương lai không khói bằng tinh thần trách nhiệm với xã hội
Arrayed between elegant stone buildings and run-down railway tracks in the northwest of Paris lie bustling playgrounds, plant-filled ponds and stretches of lush grass.
Rải rác giữa những dinh thự bằng đá thanh lịch và đường ray hoang phế vùng tây bắc Paris là sân chơi nhộn nhịp, hồ nước đầy cây và thảm cỏ xanh tươi.
The Clichy-Batignolles area, a former industrial wasteland, has morphed into the French capital's first "eco-neighborhood," billed as a model of sustainable development for the rest of the city.


  Khu vực Clichy-Batignolles, trước đây vốn là vùng công nghiệp bỏ hoang, nay đã biến thành khu “ven đô sinh thái” đầu tiên của thủ đô nước Pháp, được mô tả là kiểu mẫu phát triển cân bằng sinh thái cho phần còn lại của thành phố.
Clarisse Genton, project coordinator for the Clichy-Batignolles district, said it aims to be "environmentally responsible" — with solar panels on homes and clean geothermal energy for heating, for example. But the eco-effort also has a social aim: to address the city's affordable housing crisis and ensure green benefits reach the poor as well as the rich. "We wanted to create a district that's accessible to all and to bridge the gap between poor and rich parts of the city," said Genton, referring to the neighboring posh district of Monceau and the poorer La Fourche.
Ông Clarisse Genton, điều phối viên dự án quận Clichy-Batignolles cho biết dự án đặt mục tiêu là "có trách nhiệm với môi trường" – chẳng hạn như, dùng pin mặt trời cho nhà ở và năng lượng địa nhiệt sạch để sưởi ấm. Nhưng nỗ lực giữ cân bằng sinh thái này còn có mục đích về mặt xã hội nữa: nhằm giải quyết khủng hoảng (thiếu) nhà ở giá rẻ trong thành phố và đảm bảo lợi ích môi trường sạch xanh sẽ đến được với người nghèo cũng như người giàu. "Chúng tôi muốn tạo ra một quận mà ai cũng với tới được và thu hẹp khoảng cách giữa những khu nghèo và khu giàu trong thành phố này.” Genton cho biết, ám chỉ quận Monceau sang trọng và quận La Fourche nghèo hơn kế bên thủ đô.
Paris is one of more than 70 cities worldwide that have pledged to become "carbon neutral" by 2050, meaning they will produce no more climate-changing emissions than they can offset, such as by planting carbon-absorbing trees. Each is going about achieving the goal in its own way. But because cities account for about three-quarters of carbon dioxide emissions, according to the U.N., and consume more than two-thirds of the world's energy, whether they succeed or fail will have a huge impact on whether the world's climate goals are met.
Paris là một trong hơn 70 thành phố trên toàn thế giới cam kết sẽ "không khói" vào năm 2050, nghĩa là họ sẽ không sinh ra khí thải làm biến đổi khí hậu hơn khả năng có thể bù đắp bằng cách trồng cây cối hấp thụ khí cácbônic. Mỗi thành phố sẽ đạt được mục tiêu này theo cách riêng của mình. Nhưng theo Liên hiệp quốc (UN), các thành phố này thải ra khoảng 3/4 lượng khí thải, và tiêu thụ hơn 2/3 năng lượng của thế giới, cho nên dù họ thành công hay thất bại, thì cũng sẽ có tác động rất lớn đến việc có đạt được các mục tiêu về khí hậu của thế giới hay không.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.