Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Help people live or live better lives
Hãy giúp người khác được sống hoặc sống tốt hơn
It had been five months since Bill Conner suddenly lost his 20-year-old daughter, Abbey, and he felt like he had to do something to honor her short life.
Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Bill Conner đột ngột mất con gái 20 tuổi, Abbey, và ông cảm thấy mình phải làm gì đó để cuộc sống ngắn ngủi của con trở nên có ý nghĩa.
The dad decided to travel 2,600 miles -- from his hometown of Madison, Wisconsin, to Fort Lauderdale, Florida -- to visit Broward Health Medical Center, the hospital that recovered Abbey's organs for donation back in January.
Người cha ấy chọn con đường 2600 dặm - từ quê nhà Madison, Wisconsin, đến Fort Lauderdale, Florida - để thăm bệnh viện Broward, bệnh viện đã phục hồi các cơ quan trong cơ thể Abbey nhằm mục đích hiến tạng.
Abbey donated four organs, allowing four males, ages 20 to 60, to live, Conner said. She also donated her eyes and other tissues.
Ông Conner cho biết Abbey hiến 4 bộ phận cho 4 người nam, tuổi từ 20-60. Ngoài ra cô còn hiến mắt và các mô nữa.
When Conner informed the Florida donation center that handled Abbey's organs about his decision to ride on her behalf, the group sent letters to every recipient, asking if they'd be interested in meeting the woman's father.
"The only person who has responded at this point is Jack Jr., the heart recipient," Conner said.
Khi ông Conner báo cho trung tâm xử lý các các cơ quan trong cơ thể Abbey, trung tâm hiến tạng Florida, rằng ông quyết định mình sẽ thay mặt con gái, thì họ gửi thư cho từng người được hiến để hỏi xem họ có muốn gặp cha của cô gái hay không.
Ông Conner nói: "Bấy giờ chỉ có mỗi Jack, người được hiến tim, hồi âm cho ông."
Conner was given Jack's contact information and reached out to the young man several times before they arranged to meet in Baton Rouge on Father's Day -- 1,400 miles into Conner's trip.
Người ta cho ông Conner thông tin liên lạc của Jack và ông đã liên lạc được chàng thanh niên này vài lần trước khi họ thu xếp gặp nhau ở Baton Rouge vào Ngày Của Cha - tức là ông Conner phải vượt 1400 dặm để đi gặp cậu ta.
When Conner met Jack Sunday afternoon he felt like he already knew him. The pair walked toward one another with their arms outstretched.
Buổi chiều Chủ Nhật khi ông Conner gặp Jack, ông cảm thấy như mình đã biết trước cậu ta rồi vậy. Giang rộng vòng tay, hai người tiến về phía nhau.
After sharing a minute-long hug, Jack pulled out a stethoscope so Conner could hear his daughter's heartbeat for the first time since she died in January.

Click image for larger version Name:	screen-shot-2017-06-21-at-11-53-54-am.png Views:	5 siz​e:	384.2 KB ID:	19700
Sau cái một ôm kéo dài hàng phút, Jack rút ống nghe cho ông Conner có thể nghe thấy nhịp tim của con gái mình lần đầu tiên kể từ khi cô mất hồi tháng giêng.
"It's about not being selfish and burying things that could help people live or live better lives," Conner said. "If you want a legacy -- what better legacy could you have than to help people live?"
Ông Conner nói: "Không nên chỉ nghĩ cho mình mà chôn đi những thứ có thể giúp người khác được sống hoặc giúp người khác sống tốt hơn. Nếu các bạn muốn để lại thứ gì đó - thì còn di sản nào tốt hơn thứ đã cứu mạng người khác?"
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
viet-anh(28/11/2018 13:50:33)
đau lòng
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.