Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Reusable coffee cups are just a drop in the ocean for efforts to save our seas
Những cốc cafe tái sử dụng chỉ như muối bỏ bể trong những nỗ lực cứu biển
For all the attention given to ocean plastic, it is not the biggest threat to the marine environment.
Trong khi mọi người dồn hết sự chú ý vào vấn nạn rác thải nhựa đại dương thì đây lại không phải là mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển.
Films such as A Plastic Ocean, and the huge success of Blue Planet II, have brought ocean plastic pollution firmly into the popular domain. Plastic has become ubiquitous through the world’s oceans, with fragments found in deep ocean trenches and the Arctic ice sheets. Furthermore, pictures of charismatic animals such as whales and turtles consuming or entangled in plastic provide powerful imagery of the problem to the public. There is no doubt plastic is a big issue. A study in the journal Marine Policy suggests plastic pollution might be reaching a planetary boundary, a term used to describe safe operational environmental limits within which the world can continue to function safely.
Những bộ phim như Đại Dương Nhựa, và thành công vang dội của Hành Tinh Xanh 2 đã đưa vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa ngoài biển đến với số đông mọi người. Nhựa tràn ngập khắp các đại dương, với vô số những mảnh nhựa được tìm thấy trong lòng đại dương sâu thẳm và những dải băng ở Bắc Cực. Ngoài ra, hình ảnh những loài vật có sức thu hút như cá voi và rùa ăn hoặc bị vướng phải nhựa chính là hình ảnh minh chứng mạnh mẽ cho vấn nạn này trước công chúng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nhựa thật sự là một vấn nạn lớn. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Marine Policy cho thấy ô nhiễm do rác thải nhựa có thể đã đạt 'giới hạn hành tinh' - thuật ngữ dùng để mô tả các mức giới hạn môi trường hoạt động an toàn mà trong đó thế giới vẫn còn có thể vận hành một cách an toàn.
Yet, for all the attention given to ocean plastic, it is not the biggest threat to the marine environment. Both climate change and biodiversity loss (much of which is caused by the impacts of overfishing of our oceans) were shown to have exceeded their respective planetary boundaries when the term was first introduced, in 2009. More recent studies also flag climate change and biodiversity as the two core planetary boundaries. Excessively exceeding these for a prolonged period could cause rapid and major changes, such as runaway temperature rises or the collapse of important ecosystem functions.
Tuy nhiên, trong khi mọi người dồn hết sự chú ý vào vấn nạn rác thải nhựa đại dương thì đây lại không phải là mối đe dọa lớn nhất đối với môi trường biển. Mà chính là tình trạng biến đổi khí hậu lẫn tổn thất về đa dạng sinh học (phần lớn là do tác động của việc đánh bắt quá mức ngoài đại dương) đã vượt quá "giới hạn hành tinh" tương ứng, khi thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2009. Các nghiên cứu gần đây đánh dấu tình trạng biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học ở hai mức "giới hạn hành tinh lõi". Các mức giới hạn này bị vượt qua quá nhiều trong một thời gian dài có thể gây ra những thay đổi lớn và nhanh chóng, chẳng hạn nhiệt độ tăng vọt hoặc suy giảm chức năng của các hệ sinh thái quan trọng.
The world’s largest living structure, Australia’s Great Barrier Reef, has undergone successive and large-scale bleaching events in the past few years, with an estimated 50% of coral dead due to bleaching in the past two years. These events, along with degradation of other marine habitats such as kelp forests and seagrass beds, are directly attributable to climate change.
Cấu trúc sinh vật lớn nhất thế giới, Rạn san hô Great Barrier của Úc, liên tiếp bị chất tẩy trắng tấn công ở quy mô lớn trong vài năm qua, ước tính 50% san hô đã chết vì chất tẩy trắng trong hai năm qua. Những sự việc này, cùng với tình trạng nơi cư trú của các sinh vật biển khác bị xuống cấp, chẳng hạn rừng tảo bẹ và những bãi hải thảo, đang trực tiếp góp phần gây ra biến đổi khí hậu.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
viet-anh(28/11/2018 13:51:30)
Bây giờ cấm nhựa là xong
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.