Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Microplastics have been found in humans for the first time.
Lần đầu tiên phát hiện những hạt nhựa siêu nhỏ trong cơ thể con người.
It's a worry.
Thật sự đáng lo ngại!
Microplastics have been found in humans for the first time leading to fears they could be causing a raft of health and fertility problems.
Lần đầu tiên người ta đã phát hiện trong cơ thể người có những hạt nhựa siêu nhỏ, sợ rằng có thể gây ra rất nhiều bệnh tật và những vấn đề về sinh sản.
Scientists at the Austrian Environment Agency and the University of Vienna analysed stool samples of people from eight countries and found every one contained microplastics.
Các nhà khoa học ở Ủy ban bảo vệ Môi trường Áo và Đại học Viên đã phân tích các mẫu phân của những người từ 8 quốc gia và phát hiện mỗi mẫu đều có những hạt nhựa siêu nhỏ.
Microplastics are particles of plastic less than 5 millimetres and are used in various products. They also form when large pieces break down through weathering, degradation or wear and tear.
Những hạt nhựa siêu nhỏ là những hạt nhựa có kích cỡ chưa tới 5 mi-li-mét và được dùng trong nhiều sản phẩm khác nhau. Chúng có thể là mảnh vỡ của những miếng nhựa lớn do bị thời tiết bào mòn hay theo thời gian bị rách, vỡ, hao mòn.
Microplastics - shed by everything from synthetic clothing to road paint - are present in 83 per cent of tap water samples, all German beers and even in European rainwater, studies show.
Các nghiên cứu cho thấy, những hạt nhựa siêu nhỏ vốn có trong mọi thứ, phát tán ra từ quần áo nhân tạo, cho đến sơn mặt đường - có trong 83% mẫu nước máy, mọi mẫu thức uống có cồn của Đức và thậm chí trong cả nước mưa ở châu Âu.
Experts fear that microplastics in the body may damage the immune system, trigger inflammation, and can help carry toxins such as mercury or pesticides into the body. In sea mammals, it is believed plastics damage fertility.
Các chuyên gia lo ngại rằng những hạt nhựa siêu nhỏ trong cơ thể người có thể gây hại cho hệ miễn dịch, gây viêm, và có thể mang độc tố chẳng hạn thuỷ ngân hoặc thuốc trừ sâu vào cơ thể. Ở những động vật hữu nhũ ngoài biển, người ta cho rằng nhựa làm tổn hại đến khả năng sinh sản.
The study looked at eight individuals from Finland, Italy, Japan, the Netherlands, Poland, Russia, the UK and Austria. Their food diaries showed that all were exposed to plastics during the week either by consuming plastic-wrapped foods or drinking from plastic bottles. Six of them consumed sea fish that often consume microplastics.
Nghiên cứu này dựa trên 8 người đến từ Phần Lan, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Nước Nga, Vương quốc Anh và Áo. Nhật ký ăn uống của họ cho thấy tất cả họ đã có tiếp xúc với nhựa trong cả tuần, có thể là ăn thức ăn đựng trong túi nhựa hoặc uống đồ uống đựng trong chai nhựa. 6 người trong số họ ăn hải sản, những con cá biển thường xuyên ăn những hạt nhựa siêu nhỏ.
"It's just one straw, it's just one disposable cup, it's just one plastic bag" - 7.610 billion people.Chỉ là một cái ống hút, chỉ là một cái ly dùng một lần, chỉ là một túi nhựa thôi mà. Nhưng chúng ta có tới 7,610 tỷ người lận!
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.