Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Civet Coffee, Cruelty in Cup
Cà phê chồn, ly cà phê độc ác
The coffee beans produced are digested by the civet cat, the faeces of the cat are then collected, finished and sold as Kopi Luwak.
Hạt cà phê do chồn ăn rồi thải ra được thu gom lại, chế biến hoàn chỉnh và bán là cà phê chồn.
Civets enslaved in growing demand for tourism and luxury coffee.
Loài chồn bị bắt nhốt do nhu cầu ngày càng cao về loại cà phê xa xỉ và nhằm thu hút du khách.
The animals are snatched from the wild, kept in cramped cages where wire floors cut into their feet causing them physical and mental distress. They are also nocturnal and do not have shelter to hide. Many of the civet coffee farmers are uneducated on how to care for their animals and the civets often are often ill or die, all in the name of making coffee.
Những con vật này bị bắt khỏi môi trường hoang dã, bị nhốt trong chuồng chật hẹp, đáy chuồng cứa đứt chân, chồn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Chúng là loài hoạt động về đêm mà không có nơi ẩn nấp. Nhiều người làm cà phê chồn không có kiến thức về cách chăm sóc động vật nên những con chồn ấy thường yếu và bệnh tật, tất cả là vì cà phê chồn!

When tourists see the caged civets it helps to convince them that they are drinking genuine real civet coffee as part of their tour. Sadly, many tourists are blind to the cruelty associated with caged civet coffee and even queue up to take a photo to share on social media’.
Khi các du khách thấy chồn bị nhốt thì họ tin rằng mình đang uống cà phê chồn thiệt trong chuyến du lịch của mình. Đáng buồn là nhiều du khách không nhìn thấy hành vi độc ác liên quan đến cà phê chồn và thậm chí còn xếp hàng chụp ảnh để khoe lên mạng vã hội.
World Animal Protection is calling for tourists to avoid these cruel caged civet coffee plantations when on holiday.
Tổ chức Bảo vệ động vật Thế giới đang kêu gọi các du khách tránh đến những nơi nuôi nhốt chồn để làm ra thứ cà phê tàn nhẫn như thế.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.