Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Hard to See, Hard to Breathe: US West Struggles with Smoke
Khó thấy, khó thở: Miền Tây nước Mỹ vật vã vì khói
Smoke from wildfires clogged the sky across the U.S. West, blotting out mountains and city skylines from Oregon to Colorado, delaying flights and forcing authorities to tell even healthy adults in the Seattle area to stay indoors.
Khói do cháy rừng đặc nghẹt bầu trời miền tây nước Mỹ, che chắn bóng dáng núi non và phố thị từ Oregon đến Colorado, làm hoãn các chuyến bay và buộc nhà chức trách phải bảo ngay cả người trưởng thành khỏe mạnh ở Seattle cũng phải ở trong nhà.
 As large cities dealt with for a second summer in a row, experts warned that it could become more common as the American West faces larger and more destructive wildfires because of heat and drought blamed on climate change. Officials also must prioritize resources during the longer firefighting season, so some blazes may be allowed to burn in unpopulated areas.
Vì các thành phố lớn đã chịu hai mùa hè liên tiếp rồi nên các chuyên gia cảnh báo có thể ngày sẽ càng nhiều khói hơn vì miền Tây nước Mỹ ngày càng bị cháy rừng nặng hơn và phá hủy dữ dội hơn do sức nóng và do hạn hán bởi biến đổi khí hậu. Chính quyền cũng phải ưu tiên nguồn lực cho chỗ chữa cháy lâu hơn, nên vài đám cháy cứ để cháy tiếp ở những khu không dân cư.
Seattle's Space Needle was swathed in haze, and it was impossible to see nearby mountains. Portland, Oregon, residents who were up early saw a blood-red sun shrouded in smoke and huffed their way through another day of polluted air. Portland Public Schools suspended all outdoor sports practices. Thick smoke in Denver blocked the view of some of Colorado's famous mountains and prompted an air quality health advisory for the northeastern quarter of the state.

Tòa tháp Space Needle của thành phố Seattle cuộn trong màn khói, chẳng thể nhìn thấy những rặng núi gần đó. Portland, Oregon, cư dân dậy sớm nhìn thấy mặt trời đỏ rực như máu khuất trong khói và cáu kỉnh sống thêm một ngày đầy ô nhiễm không khí. Các trường công ở Portland ngừng mọi luyện tập thể thao ngoài trời. Khói dày ở Denver che khuất một số ngọn núi nổi tiếng ở Colorado và nhắc nhở cần có tư vấn sức khỏe về chất lượng không khí cho khu vực đông bắc của bang này.
The smoky pollution, even in Idaho and Colorado, came from wildfires in British Columbia and the Northwest's Cascade Mountains, clouding a season that many spend outdoors. Portland resident Zach Simon supervised a group of children in a summer biking camp who paused at a huge water fountain by the Willamette River, where gray, smoky haze obscured a view of Mount Hood. Simon said he won't let the kids ride as far or take part in as many running games like tag while the air quality is bad.
Ô nhiễm khói, dù ở Idaho và Colorado, là do cháy rừng ở British Columbia và dãy Cascade ở Tây Bắc, làm ảm đạm khoảng thời gian nhiều người hay ra ngoài hoạt động. Zach Simon, cư dân ở Portland quản lý một nhóm trẻ em dự trại hè đạp xe, đã dừng lại bên 1 đài phun nước khổng lồ bên dòng Willamette, nơi khói mù xám xịt che khuất cảnh vật vùng Mount Hood. Simon cho biết anh sẽ không cho tụi nhỏ đạp xe hay tham gia vào những trò chạy nhiều như trò cút bắt khi chất lượng không khí tồi tệ.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.