Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Climbing up four floors of the apartment building in just seconds to rescue a child
Trèo rất nhanh qua 4 tầng lầu để cứu em bé
A young Malian migrant who rescued a child dangling from a balcony will be made a French citizen and has been offered a job by the Paris fire brigade.
Một thanh niên nhập cư người Mali đã cứu một em bé lủng lẳng trên ban công, cậu ta sẽ được trở thành công dân Pháp và được nhận vào làm việc trong đội cứu hỏa Paris.

Video of the rescue showed 22-year-old Mamoudou Gassama climbing up four floors of the apartment building in just seconds to rescue the child, to cheers from onlookers.

Video cảnh giải cứu cho thấy chàng trai Mamoudou Gassama 22 tuổi leo lên 4 tầng của tòa chung cư rất nhanh để cứu em bé kia, mọi người bên dưới reo hò cổ vũ.
 

By the time Parisian emergency services arrived at the building, he had already pulled the child to safety.

Khi sở cứu hộ Paris đến tòa nhà thì cậu ta đã kéo em bé được an toàn.

President Emmanuel Macron invited Gassama to the Élysée Palace on Monday, where he was given a certificate and a gold medal for performing an act of courage and dedication.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời Gassama thăm điện Élysée vào hôm thứ hai, tại đây cậu được trao bằng khen và huân chương vì hành động dũng cảm, hy sinh quên mình.

Gassama told Macron: "I didn't think about it, I climbed up and God helped me."



Gassama nói với ông Macron: "Em chẳng suy nghĩ gì cả, em leo lên và Chúa hỗ trợ em đó."
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.