Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
How to Flush Kidney Stones Naturally With Just Four Ingredients
Cách tống sỏi thận ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên chỉ bằng 4 nguyên liệu
Please keep this information about kidney stones in mind.
Xin vui lòng ghi nhớ thông tin về sỏi thận.
You will need the following four ingredients:

- 2 cucumbers
- Some mint leaves
- 1 liter of water
- Natural, organic honey

Bạn sẽ cần 4 nguyên liệu sau:

- hai trái dưa leo
- vài lá bạc hà
- 1 lít nước
- mật ong thiên nhiên, không hóa chất
Cucumbers contain multiple B-vitamins, including B1, B5, and B7 (biotin). B vitamins help ease anxiety and buffer some of the damaging effects of stress. Additionally, cucumbers contain plenty of fiber and water – two essential ingredients for healthy digestion.

Dưa leo chứa nhiều vitamin B, trong đó có B1, B5, và B7 ( biotin ). Vitamin B giúp giảm lo âu và giảm nhẹ tác động có hại do căng thẳng. Ngoài ra, dưa leo chứa nhiều chất xơ và nước - hai nguyên liệu phải có mới tiêu hoá tốt.
Mint is a potent anti-inflammatory and also helps promote digestion. It’s also a natural nausea-reliever – and can help ease the stomach of gas and indigestion.
Bạc hà là chất kháng viêm mạnh đồng thời giúp dễ tiêu. Bạc hà cũng là chất giúp bớt nôn mửa tự nhiên - và có thể làm bụng bớt chướng và không tiêu.
Honey provides relief from inflammation and moderate pain. Similar to cucumbers and mint, honey helps to promote healthy digestion as well. Honey is, of course, an excellent and healthy natural sweetener. It adds a nice flavor to the drink you’re going to prepare.


Mật ong giúp dịu cơn đau nhẹ và đau do viêm. Giống dưa leo và bạc hà, mật ong cũng giúp tiêu hoá tốt. Mật ong, dĩ nhiên, là chất tạo ngọt tuyệt vời, tự nhiên, có lợi cho sức khỏe. Mật ong làm tăng hương vị ngon lành cho thức uống bạn pha chế.
Water is a must-have ingredient, especially when fighting kidney stones. You should be drinking at least ten 12-ounce glasses of water per day until the stone passes. This recipe calls for a liter, which is approximately 34 ounces. Water helps dissolve the kidney stone and promotes urination – two things critical for kidney stone passage. Plenty of water will help flush out toxins and relieve the pain of kidney stones as well.
Nước là một nguyên liệu nhất quyết phải có, nhất là khi đang trị sỏi thận. Bạn nên uống ít nhất mười ly nước 300ml mỗi ngày cho đến khi sỏi ra ngoài. Công thức tống sỏi này cần một lít nước, tức là khoảng 34 ounce. Nước giúp hòa tan sỏi thận và tiểu nhiều - hai chuyện quan trọng cần để tống sỏi thận ra ngoài. Nhiều nước sẽ giúp tống độc tố và bớt đau vì sỏi thận.
Here are the instructions to make this kidney stone-relieving concoction:

– Put all of the ingredients in the blender (do not peel the cucumber.)
– Blend until the mix appears smooth and texturized.

It is recommended that you drink this mix after breakfast. Alternatively, you may serve yourself a glass 30 minutes before each main meal if the stone passage proves slow.

Sau đây là cách làm nước uống tống sỏi thận :

- Cho mọi nguyên liệu vô máy xay ( không gọt vỏ dưa leo. )
- Xay cho đến khi nhuyễn mịn.

Tốt nhất bạn nên uống sinh tố này sau khi ăn sáng. Còn không thì, uống trước bữa ăn chính 30 phút, nếu thấy chậm ra sỏi.
Please keep this information about kidney stones in mind:
– Calcium stones are, by far, the most prevalent type of kidney stones, and are caused by excessive salt intake and metabolic and/or urinary abnormalities.
– Dehydration, diet, family history, and obesity are the four primary risk factors.
– Low fluid intake and overconsuming animal products and/or salty foods increase the risk of developing kidney stones.
– Prevention is the best cure. To prevent a kidney stone from development, stay well hydrated, decrease salt intake, moderate calcium intake, and limit consumption of animal protein.
– Most kidney stones eventually pass through the urinary tract, on their own within 48 hours. Adequate fluid intake is essential to pass the stone within this timeframe.
– Over-the-counter (OTC) pain medications may not be effective against some stones. Injectable anti-inflammatory drugs and narcotics may be prescribed for pain control.Xin vui lòng ghi nhớ thông tin về sỏi thận này :
- Sỏi vôi, hình thức phổ biến nhất của sỏi thận cho đến nay, là do ăn quá nhiều muối và bị bất thường về khả năng chuyển hoá và / hoặc tiểu tiện.
- 4 yếu tố thường khiến bạn bị sỏi thận là: thiếu nước, cách ăn uống, tiền sử gia đình, và béo phì.
- Uống ít nước và ăn quá nhiều thực phẩm từ động vật và/hoặc ăn mặn làm tăng nguy cơ bị sỏi thận.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để ngăn ngừa bị sỏi thận, hãy luôn uống nước đầy đủ, ăn ít mặn bớt, ăn uống có can-xi vừa phải, và hạn chế ăn đạm động vật.
- Hầu hết sỏi thận cuối cùng đều tự đi qua đường tiểu trong vòng 48 giờ. Cho nên hãy uống đủ chất lỏng để tống sỏi ra trong thời hạn này.
- Thuốc giảm đau không cần toa bán sĩ ( OTC ) có thể không giảm đau được đối với một số loại sỏi thận. Có thể kê đơn thuốc tiêm kháng viêm và ma tuý để giúp giảm đau.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.