Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Eating peanuts while breastfeeding could protect babies from allergy, study suggests
Nghiên cứu cho thấy, ăn đậu phộng trong giai đoạn cho con bú có thể giúp bé ngừa dị ứng
New mothers could help protect their children from developing allergies by eating peanuts while they are a breastfeeding, a new study suggests.
Theo một nghiên cứu mới đây, các bà mẹ mới sinh có thể giúp con mình khỏi bị dị ứng bằng cách ăn đậu phộng trong giai đoạn cho con bú.
In the latest evidence to advocate that youngsters should be exposed to nuts early in life, researchers in Canada found children were five times less likely to develop an allergy if their mothers had eaten nuts before weaning and introduced nuts before one year old.
Trong những bằng chứng mới nhất ủng hộ quan điểm trẻ con nên tiếp xúc với đậu phộng trong những năm đầu đời, các nhà nghiên cứu ở Canada nhận thấy rằng nếu các bà mẹ ăn đậu phộng trước khi cai sữa và cho các bé ăn đậu phộng trước 1 tuổi thì có thể giảm nguy cơ các bé dị ứng đến 5 lần.
Dr Tracy Pitt, lead author of the Humber River Hospital in Ontario, said: “We found that introduction of peanut before 12 months of age was associated with a reduced risk of peanut sensitization by school age, particularly among children whose mothers consumed peanuts while breastfeeding.
Tiến sĩ Tracy Pitt, trưởng nhóm tác giả nghiên cứu của Bệnh viện Sông Humber ở Ontario, nói: "Chúng tôi nhận thấy rằng cho trẻ ăn đậu phộng trước 12 tháng tuổi thường làm giảm nguy cơ mẫn cảm với đậu phộng khi trẻ đến tuổi đi học, đặc biệt là ở những trẻ có mẹ ăn đậu phộng trong giai đoạn cho con bú."
“These results add to emerging evidence that early peanut consumption during infancy can reduce the risk of peanut sensitization later in childhood, and suggest this risk could be further reduced in breastfed infants by encouraging maternal consumption of peanuts during lactation.
"Các kết quả này bổ sung vào các bằng chứng mới đây rằng trẻ ăn đậu phộng sớm có thể làm giảm nguy cở mẫn cảm với đậu phộng trong giai đoạn về sau ở trẻ em, và gợi ý còn có thể giảm nguy cơ này nhiều hơn nữa ở những trẻ bú mẹ bằng cách khuyến khích các bà mẹ ăn đậu phộng khi đang cho con bú.
“Both passive peanut exposure through breast milk and peanut introduction in the first year of life may decrease peanut sensitisation at age seven.”
"Cả hai trường hợp tiếp xúc với đậu phộng thụ động qua sữa mẹ và qua việc làm quen với đậu phộng ở năm đầu đời đều có thể làm giảm nguy cơ mẫn cảm với đậu phộng khi trẻ lên bảy tuổi.
The government’s Scientific Advisory Committee on Nutrition (SCAN), which advises Public Health England and the NHS, is currently reviewing advice on peanuts as part of a wide ranging report on child nutrition and is due to report later this year.
Uỷ ban Tư vấn Khoa học về Dinh dưỡng (SCAN) của nhà nước, ủy ban này cố vấn cho Cơ quan chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Anh và Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), hiện đang xem xét các khuyến cáo về đậu phộng trong một báo cáo bao quát về dinh dưỡng trẻ em và dự kiến năm nay sẽ đưa ra báo cáo về vấn đề này.
But it is likely to follow recommendations made by the Food Standards Agency’s Committee on Toxicity which recently warned that the ‘deliberate exclusion or delayed introduction of specific allergenic foods may increase the risk of allergy’.
Nhưng có lẽ họ sẽ theo các khuyến nghị của Ủy ban về Độc tính thuộc Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm, ủy ban này gần đây đã cảnh báo rằng 'cố tình không ăn hoặc trì hoãn làm quen với các loại thực phẩm gây dị ứng cụ thể nào đó thì có thể càng làm tăng nguy cơ bị dị ứng.'
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
carmi(29/09/2017 11:56:23)
cám ơn đã đăng giúp carmi
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.