Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
The young education minister of France
Bộ trưởng Bộ Giáo dục trẻ măng của nước Pháp
Najat Valaud Belkacem is a true woman of substance. The young education minister of France is a shining example and an inspiring figure for woman around the world.
Najat Valaud Belkacem quả là một phụ nữ đích thực. Cô bộ trưởng bộ giáo dục Pháp trẻ tuổi này là một tấm gương sáng và là nhân vật truyền cảm hứng cho phụ nữ khắp thế giới.
She has proved that despite of where you come from and regardless of lack of resources, determination, belief in oneself and the willpower to be an achiever is the main motivational force in achieving your goals.
Cô đã cho chúng ta thấy rằng dù xuất thân như thế nào, thiếu thốn ra sao, thì để đạt được các mục tiêu đề ra, động lực chính luôn phải là sự quyết tâm, niềm tin vào chính mình và nghị lực trở thành người thành đạt.
Najat Belkacem was born in the Moroccan village of Nador in the countryside of Bni Chiker in 1977 which makes her just 40 years old. Belonging to a shepherd family and the second child of 7 siblings, she too herded sheep while her father worked on a construction site. The family shifted to Amiens in France in 1982. By this time Najat had her own dreams and ambitions to achieve something in life.
Najat Belkacem được sinh ra trong ngôi làng Nador miền quê Bni Chiker thuộc Ma-rốc năm 1977, tức là năm nay cô mới 40 tuổi. Trong một gia đình chăn cừu và là thứ 2 trong số 7 anh chị em, cô cũng từng chăn cừu khi cha cô làm việc ngoài công trường xây dựng. Bấy giờ Najat đã mơ ước và tham vọng sống trên đời phải có danh gì với núi sông.
Her determination to be educated motivated her to study hard till she was rewarded with graduation from the Paris Institute of Political studies in 2002. That was the first step towards her political career.

Quyết tâm được học hành đến nơi đến chốn thôi thúc cô học tập chăm chỉ và rồi cô đã tốt nghiệp Viện nghiên cứu Chính trị Paris vào năm 2002. Đó là bước tiến đầu tiên hướng đến sự nghiệp chính trị của cô.
Within a year of joining politics she was given a role to play working for the mayor of Lyon.
Trong vòng 1 năm tham gia chính trường thôi cô đã được đảm nhiệm vai trò làm việc cho thị trưởng Lyon.
Her hard work and sheer grit paid off. Even though she wasn’t financially sound, she still stood her ground and persevered without losing hope.
Chăm chỉ làm việc, kiên trì nhẫn nại, cô đã gặt hái được thành công. Mặc dù không có nền tảng tài chính vững chắc, cô vẫn giữ vững lập trường và luôn kiên trì nhẫn nại không bao giờ đánh mất hi vọng.
She was subsequently married in 2005 to Boris Vallaud and became a proud mother of twins, a boy and a girl. She didn’t allow marriage to interfere with her political career. The first major position came in 2008 when she was appointed a council woman.
Sau đó cô kết hôn vào năm 2005 với Boris Vallaud và trở thành bà mẹ tự hào của hai đứa con, một trai một gái. Cô không cho phép hôn nhân cản trở sự nghiệp chính trị của mình. Cô đảm nhiệm chức vụ quan trọng đầu tiên vào năm 2008 khi được bổ nhiệm là một nữ hội đồng.
Her promotion to a higher position came soon after in the same year when she was elevated to the post of council general of the Rhone department.
Cũng trong năm đó cô nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn khi được lên chức trưởng hội đồng vùng Rhône.
In 2012 she received a huge boost in her political journey when she won the election and was given the portfolio of Minister of women’s rights and the spokeswoman to President Hollande.

Năm 2012 cô thăng tiến nhảy vọt trên bước đường chính trị của mình khi thắng cử và được trao chức vụ Bộ trưởng Nữ quyền đồng thời là nữ phát ngôn cho tổng thống Hollande.
In 2014 she was rewarded with a cabinet position becoming the first female Education Minister of France which shocked several people in political circles of France. Her appointment made history not only as the first female but also the first Muslim and youngest woman to achieve that position.
Năm 2014 cô được trao một ví trí trong nội các khi trở thành nữ Bộ trưởng Giáo dục Pháp đầu tiên làm một số người trong giới chính trị Pháp bất ngờ vô cùng. Việc bổ nhiệm cô đi vào lịch sử vì cô không chỉ là nữ bộ trưởng đầu tiên của Pháp mà còn là người Hồi giáo đầu tiên, người phụ nữ trẻ nhất đảm nhiệm chức vụ này.
The story of how a young shepherd girl becomes education minister of a country like France is no less inspiring. It teaches us that despite our circumstances, nothing can stop us from achieving our goals if we follow the right path even if it may be tough.http://www.coviet.vn/diendan/attachment.php?attachmentid=19074&d=1506422050
Câu chuyện một cô bé chăn cừu trở thành bộ trưởng bộ giáo dục của một đất nước như Pháp truyền rất nhiều cảm hứng cho mọi người. Chúng ta học được rằng dù hoàn cảnh của mình có như thế nào đi chăng nữa, không gì có thể ngăn cản chúng ta đạt được các mục tiêu nếu chúng ta đi đúng hướng dù con đường ấy có gồ ghề, khó khăn vô cùng.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
coffeeicon(03/10/2017 21:51:44)
Cám ơn vì bài dịch ý nghĩa. Bên cạnh đó m nghĩ ko nên bỏ từ "sinh đôi" trong 'a proud mother of twins' = 'bà mẹ tự hào của cặp sinh đôi'.
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.