Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Very Ugly Facts About Famous People
Những “bộ mặt xấu xí” của người nổi tiếng
The world-renowned Spanish painter, Pablo Picasso, needs no introduction. His art and paintings speak for themselves. The only downside of Picasso was that he couldn’t be faithful to his two wives, nor with his numerous mistresses.
Khỏi cần giới thiệu thì ai cũng biết Pablo Picasso, danh họa người Tây Ban Nha nổi tiếng toàn thế giới. Các tác phẩm hội họa và nghệ thuật của ông tự lên tiếng được rồi. Duy có điều không hay về Picasso là ông không thể chung thủy với hai bà vợ của mình, cũng như với rất nhiều cô nhân tình của ông.
His affair with 17-year old Marie-Thérèse Walter while he was married to his first wife, Olga Khokhlova, destroyed Olga. She went through a mental breakdown, separated from Picasso, and even urged for a divorce. But Picasso was reluctant to divide his property, so, he declined the divorce.

After Marie-Thérèse Walter, Picasso’s next great muse was artist and photographer Dora Maar. But in 1943, Picasso left Maar for a much younger Françoise Gilot. Maar suffered from complete mental collapse and went into a nun-like seclusion.

Gilot never married Picasso but had two children with him. Picasso once told Gilot, “Women are machines for suffering” and “For me, there are only two kinds of women, goddesses and doormats.” After their nine-year affair, Gilot left Picasso due to the physical abuse inflicted on her. In 1961, Picasso married Jacqueline Roque. Thirteen years after the death of Picasso, Roque killed herself by gunshot.
Ông ngoại tình với cô gái 17 tuổi Marie-Thérèse Walter khi đang là chồng của người vợ đầu tiên Olga Khokhlova, làm Olga bị tổn thương nghiêm trọng. Bà bị suy sụp tinh thần, ly thân Picasso, thậm chí xin được li dị. Nhưng Picasso không muốn bị chia tài sản nên ông từ chối ly hôn.

Sau Marie-Thérèse Walter, nàng thơ tuyệt vời tiếp theo của Picasso là một nghệ sĩ đồng thời là một nhiếp ảnh gia Dora Maar. Nhưng vào năm 1943, Picasso bỏ Maar vì một cô gái trẻ hơn nhiều là Françoise Gilot. Maar suy sụp tinh thần hoàn toàn và sống tách biệt như một bà xơ.

Picasso chẳng cưới hỏi gì với Gilot mà vẫn có hai con với nhau. Picasso từng bảo Gilot: "Phụ nữ là những cỗ máy chịu đựng" và "Với anh, chỉ có hai loại phụ nữ là nữ thần và thảm chùi chân." Ăn ở với nhau sau 9 năm, Gilot bỏ Picasso vì cô bị bạo hành thân xác. Vào năm 1961, Picasso lấy Jacqueline Roque. Mười ba năm sau khi Picasso chết, Roque tự tử bằng súng.
Thomas Edison invented very few of the things people think he did. He had a small team of people he would pay next to nothing to come up with ideas which he would then patent and take credit for. He also claimed to have no formal education, but that’s not true. Reality: as a child, Edison had three years of formal education. He also used to attend chemistry classes at New York City’s Cooper Union while he was a budding inventor.
Thomas Edison phát minh ít hơn những gì người ta tưởng. Ông có một đội ngũ gồm vài người chuyên nảy ra các ý tưởng nhưng ông hầu như không trả gì cho họ mà ông lại đứng tên bằng sáng chế và nhận mọi lời khen ngợi. Ông cũng tuyên bố mình chẳng học hành trường lớp gì cả, nhưng thật sự không phải vậy. Thực tế là khi còn nhỏ, Edison đi học ở trường 3 năm. Ông cũng từng tham gia các lớp hóa học ở Liên minh Cooper của thành phố New York khi ông bắt đầu sự nghiệp sáng chế.
Albert Einstein was such a womanizer he would appear to women in a silk bathrobe where it would “accidentally” pop open. He would then make a move depending on the woman’s reaction.

In 1914 when Albert Einstein found that after 11 years, his marriage to first wife Mileva Maric - one of the first women to study mathematics and physics in Europe - was floundering, he issued a list of demands that he believed would allow them to maintain a relationship for the sake of the children. The list is a set of demands that would see Maric become more maidservant than lover. Five years later, Einstein's wife filed for divorce and, in 1919, it was granted.

The father of the theory of relativity is known to have had many liaisons throughout his marriage to Maric. In fact, he became involved with Elsa, a first cousin who would become his second wife, in 1912, when he was still married to his first wife.
Albert Einstein thật là hơi bị biến thái, ổng khoác áo choàng tắm trước mặt phụ nữ rồi "vô tình lộ hàng". Xem cô nàng phản ứng như thế nào mà ổng "hành động" theo.

Vào năm 1914, khi cuộc hôn nhân với người vợ đầu Mileva Maric - một trong những người phụ nữ châu Âu đầu tiên nghiên cứu toán học và vật lý học - đang gặp sóng gió, thì ông đưa ra một loạt các yêu cầu mà ông tin rằng sẽ giúp họ tiếp tục sống được với nhau vì con cái. Qua bản danh sách một loạt các yêu cầu cho thấy Maric trở thành nữ đầy tớ chứ không phải người được thương yêu gì. 5 năm sau, vợ Einstein nộp đơn xin ly hôn và, vào năm 1919, họ ly dị nhau.

Cha đẻ của thuyết tương đối được biết đến là có nhiều mối quan hệ ngoài luồng khi còn là chồng của Maric. Thực tế thì vào năm 1912 khi vẫn đang có mối quan hệ hôn nhân với người vợ đầu tiên, ông đã phải lòng Elsa, cô em họ đầu tiên và sau này trở thành người vợ thứ hai của ông.
During the mid-1850s, Charles Dickens, the author who wrote stories about domestic bliss and moral ideals, fell out of love with his wife, Catherine. Catherine and Dickens were married for 20 years.

Charles Dickens separated from his wife with whom he had 10 kids, after he fell in love with an 18-year-old actress, then went on to have a letter published in numerous newspapers in which he accused his wife of being responsible for the separation, calling her stupid, morbidly depressed, and a bad mother.
Giữa những năm 1850, Charles Dickens, tác giả của những câu chuyện về hạnh phúc gia đình và những tư tưởng đạo đức, đã không còn yêu thương vợ mình là Catherine nữa. Catherine và Dickens lấy nhau được 20 năm.

Charles Dickens li thân người vợ có với ông 10 đứa con sau khi ông phải lòng một nữ diễn viên 18 tuổi, rồi tiếp tục đăng tải một bức thư trên nhiều tờ báo buộc tội vợ phải chịu trách nhiệm về cuộc li thân ấy, nói vợ ngu ngốc, yếu đuối lúc nào cũng rầu rĩ, và là một bà mẹ chẳng ra gì.
Dr. Seuss’ wife, Helen Palmer Geisel, had a long history of various illnesses including cancer. But when her husband of 41 years had an affair with Audrey Stone Dimond, it broke her. At that time, Dimond was a married woman and 18 years younger than Dr. Seuss. Helen committed suicide on October 23, 1967. Just eight months later on June 21, 1968, Dr. Seuss married Dimond.
Vợ của tiến sĩ Seuss là Helen Palmer Geisel, vốn có một bệnh sử khá dài trong đó có cả bệnh ung thư. Nhưng khi người chồng 41 năm của mình ngoại tình với Audrey Stone Dimond, đã làm bà kiệt quệ. Bấy giờ Dimond là gái đã có chồng và trẻ hơn tiến sĩ Seuss 18 tuổi. Bà Helen tự tử vào ngày 23 tháng mười năm 1967. Chỉ tám tháng sau, ngày 21 tháng sáu năm 1968, tiến sĩ Seuss lấy cô Dimond.
John Lenon, the famous Beatles singer, is a legend in the musical world. John Lenon was a self-confessed violent man in real life. He used to beat his wife and even emotionally abused his son Julian.
John Lenon, ca sĩ của nhóm Beatles nổi tiếng, là một huyền thoại trong thế giới âm nhạc. Ngoài đời thực John Lenon từng thú nhận mình là một kẻ bạo lực. Ông hay đánh vợ và thậm chí còn bạo hành tinh thần cậu con trai Julian.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.