Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Kayashima: The Japanese Train Station Built Around a 700-Year-Old Tree
Kayashima: Ga xe lửa được xây quanh gốc cổ thụ 700 tuổi
In the Northeast suburbs of central Osaka stands a curious train station unlike any other. Kayashima Station features a rectangular hole cut into the roof of the elevated platform and, from inside, a giant tree pokes its head out like a stalk of broccoli. It’s almost like a railway version of Laputa.
Ở ngoại ô phía đông bắc của Osaka trung tâm là một nhà ga xe lửa kỳ dị khác với mọi nhà ga khác. Kayashima Station có một lỗ hình chữ nhật khoét trên mái nhà của thềm ga, và, từ bên trong, một cây khổng lồ thò đầu ra như thân bông cải xanh. Gần giống kiểu đường sắt của Laputa.
The large camphor tree is older than most records but officials believe it to be around 700 years old. The story of how this tree and station became, quite literally, intertwined, varies depending on who you ask. It certainly has to do with a great reverence for nature, but also a fair amount of superstition.
Cây long não to lớn này cao tuổi hơn hầu hết mọi ghi chép, nhưng các quan chức trong thành phố cho rằng cây này khoảng 700 tuổi. Câu chuyện vì sao mà cây và nhà ga này lại quấn vào nhau, hoàn toàn theo nghĩa đen, thì tùy vào bạn hỏi thăm ai. Chắc chắn vì mọi người quý trọng thiên nhiên rồi, mà cũng vì mê tín dị đoan khá nhiều.
Kayashima Station first opened in 1910 and, at the time, the camphor tree stood right next to the station. For the next 60 years the station remained largely unchanged. But an increase in population and overcrowding began to put pressure on the station and plans for an expansion where approved in 1972, which called for the tree to be cut down.
Nhà ga Kayashima hoạt động lần đầu vào năm 1910 và lúc đó, cây long não này đứng ngay bên cạnh ga. Trong 60 năm sau, nhà ga đa phần gần như không thay đổi. Nhưng dân số tăng và vì hành khách quá đông đã tăng sức ép lên ga, nên người ta đã phê chuẩn các kế hoạch mở rộng ga vào năm 1972, đòi hỏi phải đốn cây này.
But the camphor tree had long been associated with a local shrine and deity. And when locals found out that station officials planned to remove the tree there was a large uproar. Tales began to emerge about the tree being angry, and unfortunate events befalling anyone who attempted to cut it down. Someone who cut a branch off later in the day developed a high fever. A white snake was spotted, wrapped around the tree. Some even saw smoke arise from the tree (it was probably just a swarm of bugs).
Nhưng cây long não từ lâu gắn liền với một miếu thờ trong vùng và thần thánh. Cho nên khi dân địa phương biết được các sếp ga định đốn cây, họ đã nổi giận. Bắt đầu rộ lên các tin đồn về việc cây nổi giận và những sự kiện không may sẽ xảy ra cho bất kỳ ai muốn đốn nó. Một người cắt cành trong ngày hôm ấy đã bị sốt cao. Người ta nhìn thấy một con rắn màu trắng quấn quanh thân cây. Thậm chí có người còn nhìn thấy khói bốc ra từ cây này (có thể đó chỉ là một đàn côn trùng thôi).
And so, the station officials eventually agreed to keep the tree and incorporate it into the new elevated platform’s design. In 1973 construction began and the new station was completed in 1980. The station even surrounded the base of the tree with a small shrine. To this day, the tree still stands thanks to a strong, local community and a little bit of superstition. (syndicated from Spoon & Tamago)
Cho nên, các viên chức ga cuối cùng chấp nhận giữ cây và kết hợp cây vào thiết kế của sân ga mới. Vào năm 1973, người ta bắt đầu xây dựng và nhà ga mới xây xong năm 1980. Ga này thậm chí còn xây quanh gốc cây một miếu thờ nhỏ. Đến tận bây giờ cây này vẫn sừng sững nhờ có một cộng đồng dân địa phương mạnh mẽ và hơi mê tín dị đoan. ( đăng từ Spon & Tamago )
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.