Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Hyper Realistic Paintings
Tranh siêu thực
Hyper realistic or hyperrealism is a type of art painting which takes technical art to a very high level. What appears to be a high-resolution photograph taken by the artist is actually a hand drawn painting instead. Take for example this basket of fruit. You probably won’t be impressed with this image if it was a photograph, but realizing that it is a painstakingly hand-drawn painting instead might boggle your mind.
Siêu thực hoặc quá thực là loại tranh nghệ thuật đưa nghệ thuật chú trọng kỹ thuật lên tầm cực cao. Tác phẩm trông như ảnh có độ phân giải cao của nghệ sĩ này thật ra là tranh vẽ tay. Lấy ví dụ rổ trái cây này chẳng hạn. Nếu là ảnh chụp thì bạn chắc sẽ không cảm thấy ấn tượng gì lắm, nhưng khi nhận ra đây là một bức hoạ vẽ tay công phu, bạn có thể sẽ ngạc nhiên sững sờ đấy.
Hyper Realistic and Beautiful Oil Paintings by Famous Artist Rob Hefferan

Rob Hefferan is an exceptionally talented figurative artist. His work not only captures the character and warmth of each subject, but transcends form to suggest the living, breathing essence of the individual.
 
Working predominately with oils and acrylics, Rob's work is both eminently understandable and intensely familiar. Colour, light and texture harmonise intelligently and with stunning candour to produce works that resonate with vibrant life.

\

Tranh sơn dầu siêu thực tuyệt đẹp của Rob Hefferan

Rob Hefferan là nghệ sĩ chân dung cực kỳ tài năng. Các tác phẩm của anh không chỉ tóm bắt được tính cách và sức sống của mẫu, mà còn vượt lên hình thức, cho thấy nét tinh túy sinh động, tự nhiên của từng người.

Chủ yếu anh bằng sơn dầu và acrylics, tác phẩm của Rob vừa hết sức dễ hiểu vừa hết sức gần gũi. Màu, ánh sáng và bố cục hài hoà, đầy bộc trực, tạo nên những tác phẩm ấn tượng, sinh động.
Portrait painting is a genre in painting, where the intent is to depict a human subject. The term 'portrait painting' can also describe the actual painted portrait. Portraitists may create their work by commission, for public and private persons, or they may be inspired by admiration or affection for the subject. Portraits are often important state and family records, as well as remembrances.
Vẽ chân dung là kiểu vẽ mô tả mẫu là con người. Thuật ngữ tranh vẽ chân dung cũng có thể chỉ chân dung tả thực. Hoạ sĩ vẽ chân dung có thể sáng tác theo yêu cầu để lấy tiền, cho tư nhân và cho công chúng, hoặc có thể do ngưỡng mộ hoặc yêu mến người mẫu. Chân dung thường là những chứng tích cũng như vật lưu niệm quan trọng của dòng họ, quốc gia.

Historically, portrait paintings have primarily memorialized the rich and powerful. Over time, however, it became more common for middle-class patrons to commission portraits of their families and colleagues. Today, portrait paintings are still commissioned by governments, corporations, groups, clubs, and individuals. In addition to painting, portraits can also be made in other media such as etching, lithography, photography, video and digital media.


Trước đây, tranh vẽ chân dung chủ yếu để tưởng nhớ những dòng họ giàu có và quyền lực. Tuy nhiên theo thời gian, dần dần khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu đã chi tiền để cho người vẽ chân dung cho gia đình và đồng nghiệp. Ngày nay, tranh chân dung vẫn được đặt vẽ bởi chính phủ, công ty, nhóm, câu lạc bộ, và cá nhân. Ngoài tranh, chân dung còn có thể được tạo ra bằng các phương tiện khác như điêu khắc, thuật in đá, nhiếp ảnh, vi - đê - ô và phương tiện kỹ thuật số.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
2 Bình luận
Duyennay(20/09/2017 15:39:07)
giỏi quá trời vậy
voy(20/09/2017 11:10:29)
ôi ,tuyệt phẩm
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.