Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Incredibly Weird Facts
Những sự thật trần trụi
There are around 60,000 miles of blood vessels in the human body. If you took them all out and laid them end to end, they'd stretch around the world more than twice. But, seriously, don't do that either.
Mạch máu trong cơ thể người dài khoảng 60 ngàn dặm (100 ngàn cây số). Nếu lấy hết mạch máu ra rồi đặt nối đuôi nhau, sẽ quấn quanh địa cầu hơn 2 vòng. Nhưng nói thật, chớ có làm thế đấy nhé.
The Romans used to clean and whiten their teeth with urine. Apparently it works. Please don't do it, though.

Dân La Mã hồi xưa đánh răng và tẩy trắng răng bằng nước tiểu. Rõ là có tác dụng đấy. Nhưng mặc dù vậy, xin bạn chớ có làm thế.
Austrian Hans Steininger who was renowned for having the world's longest beard - 4ft 6in , tripped over it, and broke his neck trying to run away from a fire in 1567.

Hans Steininger người Áo, nổi tiếng vì có bộ râu dài nhất thế giới - 4 ft 6 (1,37 mét) - khi tránh hoả hoạn vào năm 1567, đã vấp râu, và chết vì bị gãy cổ.
Eyam is a remote village in England that sacrificed itself to prevent spreading the the Bubonic plague. In 1665, the village tailor’s assistant unwrapped a bundle of cloth from London that arrived infested with plague-carrying fleas and was dead within a week. When it began to spread, the townspeople decided to quarantine the entire village. At least 1/3 of them died, but the nearby villages were saved.
Eyam là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở Anh đã hy sinh cả làng để ngăn phát tán bệnh dịch hạch. Vào năm 1665, người giúp việc của thợ may trong làng mở một cuộn vải từ Luân Đôn gửi đến đầy bọ chét nhiễm bệnh, nên đã chết trong vòng một tuần. Khi bệnh dịch này bắt đầu lan rộng, dân chúng đã quyết định cách ly cả làng. Ít nhất 1/3 dân làng đã chết, nhưng những ngôi làng lân cận đã thoát dịch bệnh.
Cockroaches can live for several weeks with their heads cut off, because their brains are located inside their body. They would eventually die from being unable to eat.

Gián đứt đầu vẫn có thể sống mấy tuần, vì não gián nằm bên trong thân mình. Nhưng cuối cùng chúng cũng chết vì không thể ăn.
A waterfall in Hawaii goes up sometimes instead of down.

Strong winds across Cumbria blew this waterfall high up into the air.Một thác nước ở Hawaii chảy lên chứ không đổ xuống.

Gió mạnh qua Cumbria đã thổi ngọn thác này lên không trung
Sedlec Ossuary, the church in the Czech Republic has a chandelier made entirely ofhuman bones.
Một nhà thờ ở Cộng hòa Séc có một đèn chùm được làm hoàn toàn bằng xương người.
Most dust particles in your house are made from dead skin!

Hầu hết bụi trong nhà là da chết!
The giraffe’s tongue is so long that they can lick the inside of their own ear.

Lưỡi của hươu cao cổ dài đến nỗi chúng có thể liếm bên trong tai mình.
Butterflies taste their food with their feet.

Bướm nếm thức ăn bằng chân.
Adult Luna Moths develop without a mouth, their only purpose is to mate within their 7-day lifespan. After which they die of starvation.

Click image for larger version Name:	the-luna-moth-emerges-from-its-cocoon-to-perform-its-12487373.jpg Views:	0 siz​e:	32.4 KB ID:	18909
Loài Bướm Đêm Bắc Mỹ dù trưởng thành nhưng vẫn không có miệng, vì trong thời gian 7 ngày sống của chúng chỉ là để giao phối mà thôi. Sau đó chúng chết vì đói.
You can’t hum while holding your nose closed.

Bóp mũi thì không ngâm nga được.
In France, it is legal to marry a dead person.

Pháp cho phép cưới người chết.
It is impossible to sneeze with your eyes open.

Không thể hắt hơi mà mở mắt.
There are 5 temples in Kyoto, Japan that have blood stained ceilings. The ceilings are made from the floorboards of a castle where warriors killed themselves after a long hold-off against an army. To this day, you can still see the outlines and footprints.

5 ngôi đền ở Kyoto, Nhật Bản có trần nhà dính máu (Genko-an, Shoden-ji, Hosen-in). Trần các ngôi đền này làm từ sàn gỗ của một lâu đài, nơi các chiến binh đã tự sát sau một thời gian dài chống cự. Đến tận bây giờ, ta vẫn có thể thấy hình dáng và các dấu chân.
On average, 12 newborns will be given to the wrong parents daily.
Trung bình mỗi ngày có 12 bé mới sinh bị giao nhầm bố mẹ.
You can’t kill yourself by holding your breath.

Bạn không thể tự tử bằng cách nín thở.
Beetles taste like apples, wasps like pine nuts, and worms like fried bacon.


Bọ cánh cứng có vị giống táo, ong vò vẽ có vị giống hạt thông, còn giun có vị giống như thịt muối xông khói chiên.
Some worms will eat themselves if they can’t find any food!


Vài loài giun sẽ ăn thịt mình nếu không tìm ra thức ăn.
Dolphins sleep with one eye open!

Cá heo ngủ , luôn mở một mắt.
Mountain lions can whistle.

Sư tử núi biết huýt sáo.
The giraffe’s tongue is so long that they can lick the inside of their own ear.

Lưỡi của hươu cao cổ dài đến nỗi chúng có thể liếm bên trong tai mình.
Ever wonder where the phrase “It’s raining cats and dogs” comes from? In the 17th century many homeless cats and dogs would drown and float down the streets of England, making it look like it literally rained cats and dogs.

Có bao giờ bạn thắc mắc cụm từ "It's raining cats and dogs" ở đâu ra không?
Vào thế kỷ 17, chó mèo hoang bị trấn nước rồi quẳng ra đường ở nước Anh nhiều đến nỗi trông giống như theo nghĩa đen: có mưa chó mèo.
Male dogs lift their legs when they are urinating for a reason. They are trying to leave their mark higher so that it gives off the message that they are tall and intimidating.

Chó đực giơ chân lên khi tè là có lý do. Chúng ráng để lại dấu ấn cao hơn để những con chó khác biết chúng cao và đáng sợ lắm.
Dogs are capable of understanding up to 250 words and gestures and have demonstrated the ability to do simple mathematical calculations.
Chó có khả năng hiểu đến 250 từ và cử chỉ và chứng minh cho thấy chúng có khả năng làm những phép tính đơn giản.
Birds don’t urinate.

Chim không tè.
Albert Einstein was such a womanizer he would appear to women in a silk bathrobe where it would “accidentally” pop open. He would then make a move depending on the woman’s reaction.

Click image for larger version Name:	Untitled.png Views:	0 siz​e:	373.6 KB ID:	18910
Albert Einstein thật là hơi bị biến thái đấy, ổng khoác áo choàng tắm trước mặt phụ nữ rồi "vô tình lộ hàng". Xem cô nàng phản ứng như thế nào mà ổng "hành động" theo.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.