Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
The world’s first surviving septuplets turn 19
Những đứa trẻ trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới nay đã 19 tuổi
In 1997, the life of the McCaughey family was incredibly changed. Bobbie McCaughey gave birth to seven children — four boys and three girls. News about this miracle spread all over the world because McCaughey’s babies were the first ever surviving septuplets.
Năm 1997, cuộc sống của gia đình McCaughey thay đổi không ngờ nổi. Bobbie McCaughey sinh liền một lúc 7 đứa con - 4 trai và 3 gái. Tin tức về sự kiện kì diệu này lan truyền khắp thế giới vì những đứa con của McCaughey là những đứa trẻ trong ca sinh 7 sống sót đầu tiên trên thế giới.
The upbringing of the septuplets was a great achievement for Bobbie and her husband Kenny, and everyone who has children can understand why. But despite all the difficulties, these kids were surrounded by tender love and care.
Nuôi dưỡng những đứa con ấy lớn lên là thành công vĩ đại của Bobbie và chồng mình, Kenny, và những ai có con đều thấu hiểu được điều này. Nhưng dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, những đứa trẻ ấy luôn được quan tâm và thương yêu rất nhiều.
This year the famous McCaughey children celebrated their 19th birthday! They turned into amazing young people who already know what they want to be when they grow up.
Năm nay những đứa con của nhà McCaughey nổi tiếng mừng sinh nhật thứ 19 của chúng! Giờ đã trở thành những thanh niên tuyệt vời đã biết những mơ ước của mình khi trưởng thành là gì rồi.
Back in 1997 Bobbie and Kenny wanted to have a second child so they turned for help to the IVF Center. After learning that Bobbie was pregnant with seven children following fertility treatment, the couple declined selective reduction to reduce the number of infants. The doctors tried to dissuade them, but the devoutly religious parents stayed true to their decision.

Hồi năm 1997 Bobbie và Kenny muốn có đứa con thứ hai nên họ đi nhờ Trung tâm Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) giúp. Sau khi biết rằng Bobbie đã có thai sinh bảy nhờ phương pháp điều trị vô sinh, hai vợ chồng khước từ lựa chọn giảm số con xuống. Bác sĩ cố can ngăn họ, nhưng ông bố bà mẹ sùng đạo ấy vẫn quyết giữ.
Everybody understood the difficult and unusual situation of the McCaughey family, so many people and charity foundations helped them. The family got a new big house, and the kids had free meals at school and still went on vacations. Nevertheless, Kenny has worked hard, and the children were taught the importance of achieving things on their own.
Mọi người đều hiểu tình cảnh khó khăn và khác thường của gia đình McCaughey, nên nhiều người và tổ chức từ thiện đã giúp họ. Gia đình họ được tặng một ngôi nhà mới, thật to, và những đứa trẻ được ăn miễn phí ở trường và cả trong các kì nghỉ nữa. Mặc dù vậy, Kenny vẫn phải lao động cật lực, và dạy dỗ các con nên người.
The septuplets will soon graduate from school and leave the nest. ’When they all will leave, it’s gonna be really drastic,’ Bobbie admits. ’Indeed, the house that was never quiet will become empty at once.’
7 đứa trẻ ấy sắp ra trường và vào đời. Bobbie thừa nhận: "Khi tất cả chúng đều đi làm, thật sự là ghê gớm lắm đấy. Căn nhà vốn chẳng bao giờ yên tĩnh cả rồi thì ngay tức khắc sẽ trở nên vắng vẻ lắm đây."
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
3 Bình luận
bibinh(10/09/2017 18:02:29)
SO CUTE
DoubleIt(12/03/2017 19:28:04)
wow, lucky for them!
dd721411(03/03/2017 08:47:51)
Look how happy they are! :)
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.