Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
Super Granny: She’s 90 Years Old And Performs Gymnastics As A Kid
Cụ bà siêu đẳng: 90 tuổi vẫn thực hiện những động tác thể dục như đứa trẻ
No matter how old are you, if you exercise or do some sport, you will be vital and healthy.
Dù bạn lớn tuổi thế nào đi chăng nữa, nếu bạn tập thể dục thể thao, bạn sẽ rất năng động và khỏe mạnh.
This is the case of a 90 years old granny Johanna Quaas who is the oldest gymnast in the whole world.

She was born in 1925 and now she is 91 and still healthy and alive. The most common thing for women at her age is to walk with their grandchildren or great grandchildren, to knit, or to enjoy in the company of their pets. But that is not the case with granny Johanna.

Chẳng hạn như trường hợp cụ bà 90 tuổi Johanna Quaas này, chuyên viên thể dục cao tuổi nhất thế giới.

Cụ sinh năm 1925, năm nay cụ 91 tuổi và vẫn sống khỏe mạnh. Với phụ nữ thì tuổi tác là trở ngại lớn nhất để có thể đi dạo với các cháu, đan lát hay chơi với thú cưng của mình. Nhưng với cụ Johanna thì không thế.
Even at her age,she is still doing what she truly loves:

She spends her free time on bars!
Thậm chí ở độ tuổi của mình, cụ vẫn làm những gì mình thích:

Rảnh rổi là hít xà!
Johanna was awarded with the title of the oldest gymnast in the world in 2012 by the ginness book of records. In 2012 she was 87, now she is still holding the record.

Năm 2012 cụ được ghi vào sách kỷ lục thế giới với danh hiệu chuyên viên thể dục lớn tuổi nhất thế giới. Năm 2012 cụ 87 tuổi và hiện cụ vẫn giữ kỷ lục này.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
2 Bình luận
bibinh(10/09/2017 18:07:18)
Must be strong
dd721411(20/12/2016 16:44:33)
Much respect, nanny! :)
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.