Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
WHY ISN’T THIS A THING IN ALL CULTURES
Ước chi mọi người trên thế giới này đều thực hành mỹ tục này nhỉ!
In this African tribe, when someone does something harmful, they take the person to the center of the village where the whole tribe comes and surrounds them.
Trong bộ lạc này ở châu Phi, khi có một người làm việc gì đó sai trái, họ sẽ đưa người đó đến giữa làng, tại đây cả bộc lạc tụ tập quanh người đó.
For two days, they will say to the man all the good things that he has done.

The tribe believes that each human being comes into the world as a good. Each one of us only desiring safety, love, peace and happiness.

But sometimes, in the pursuit of these things, people make mistakes.

The community sees those mistakes as a cry for help.
Ròng rã suốt hai ngày, họ nói cho người kia biết những việc tốt đẹp người đó đã làm.

Bộ lạc ấy tin rằng nhân chi sơ tính bổn thiện. Ai cũng muốn an lành, yêu thương, hòa bình và hạnh phúc.

Nhưng có lúc, khi theo đuổi những thứ tốt đẹp ấy, con người ta mắc lỗi.

Mọi người trong cộng đồng xem những lỗi lầm ấy như là một sự kêu cứu.
They unite then to lift him, to reconnect him with his true nature, to remind him who he really is, until he fully remembers the truth of which he had been temporarily disconnected: “I am good.”

Click image for larger version Name:	14590256_1847890688780849_5494081512229564666_n.jpg Views:	0 siz​e:	490.9 KB ID:	16962
Nên họ tập hợp nhau lại rồi nâng người đó lên, đưa anh ta trở lại với bản chất của anh ta, nhắc cho anh ta biết anh ta thật sự là con người như thế nào, cho đến khi anh ta nhớ lại được hết cái sự thật mà anh ta chỉ nhất thời quên, rằng: "mình là người tốt."
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
1 Bình luận
carmi(15/11/2016 08:29:54)
hok tưởng tượng ra khi mình làm lỗi mừ mn nhào vô khen mình thì mình thấy thía nào
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.