Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
This dog has run 100 miles and shown the world what true loyalty is
Chú chó này chạy 100 dặm cho cả thế giới thấy lòng trung thành thực sự là gì
You never know when a charming stray dog will choose you as his master, and you can’t help but take him in. This is just what happened to Dion Leonard, a Scottish sportsman who has recently run an exhausting six-day desert marathon.
Chắc bạn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ được một chú chó bị lạc rất đẹp chọn làm chủ nhân của chú đâu và tất nhiên là bạn nhận nuôi chú ta rồi. Đây chính là chuyện xảy ra với Dion Leonard, một vận động viên Xcốt-len, anh vừa hoàn thành một cuộc đua ma-ra tông trên sa mạc kéo dài sáu ngày hết sức mệt mỏi.
’A little stray dog approached me before the start of Day 2 of the race,’ says Leonard. ’She ran after me, and I thought she wouldn’t last long, but imagine how surprised I was when she made all 23 miles of the distance with me!’
Leonard kể: "Một chú chó nhỏ đi lạc đến gần tôi trước khi bắt đầu ngày thứ 2 của cuộc đua. Chú ta chạy theo tôi, và tôi nghĩ chú không chạy lâu được đâu, ai ngờ chú chạy một mạch 23 dặm cùng với tôi!"
On the next day (Day 3 of the race), the pup joined the athlete once again, and they ran for another 26 miles.
Ngày tiếp theo (ngày thứ 3 của cuộc đua), chú chó nhỏ ấy lại chạy cùng anh chàng vận động viên, và họ chạy thêm được 26 dặm nữa.
On Days 4 and 5, there was torrential rain, and the dog, whom Dion named Gobi, couldn’t run alongside him. However, the marathon organizers gave her a lift so that she could continue her journey with her new friend. On the last day of the run, Dion and Gobi ran side by side again, and they crossed the finish line as a team.
Vào ngày thứ 4 và thứ 5, trời mưa xối xả, và chú chó, Dion đặt tên là Gobi, không thể chạy cùng anh. Nhưng ban tổ chức cuộc đua cho chú đi nhờ xe để chú có thể tiếp tục cuộc hành trình cùng với người bạn mới của mình. Ngày cuối cùng của cuộc đua, Dion và Gobi lại chạy song hành cùng nhau, và họ cùng cán đích như là một đội thi đấu vậy.
This was just the beginning of their story — Dion decided to take the pup home to Scotland with him, despite all the bureaucracy.
Câu chuyện của họ đến đây chỉ mới bắt đầu - Dion quyết định đưa chú về nhà với mình ở tận Xcốt-len lận, mặc dù phải làm rất nhiều thủ tục.
’Gobi picked me to be her pal for life, so I am doing what I can with some great support from around the word to make this happen,’ said the athlete.

 Anh chàng vận động viên ấy nói: "Gobi chọn tôi là người bạn suốt đời của chú ta, nên tôi sẽ làm những gì có thể cùng với những giúp đỡ tuyệt vời từ khắp thế giới để làm cho chuyện này trở thành hiện thực."
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
5 Bình luận
___bigbang_g-dragon__10___(30/08/2016 17:17:22)
wow mk mà có tha hồ money ^-^
mahtzxa(20/08/2016 11:43:54)
good
loithoat(20/08/2016 09:13:33)
mình cũng thế
minhdangdyt(19/08/2016 22:10:33)
mình còn ước có con chó mà ko được
Darkkkkkkkk(17/08/2016 19:35:42)
Ước gì con chó nhà mình được thế này -_-
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.