Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
This guy spotted his future wife in an old photo from childhood
Anh chàng này nhận ra người vợ tương lai của mình trong một tấm ảnh cũ từ thời thơ ấu
Nick Wheeler and Aimee Maiden were going through a family photo album at Nick’s grandparents’ house a few weeks before their wedding. They came across an old photo childhood photo of Nick where he is sitting in a big sand boat smiling at the camera. In the background, just a few feet away...guess who is also playing in the sand.
Vài tuần trước đám cưới của mình, Nick Wheeler và Aimee Maiden xem qua một album ảnh gia đình tại nhà ông bà nội Nick. Họ tình cờ thấy một tấm ảnh cũ từ thời thơ ấu của Nick, trong ảnh anh chàng ngồi trong chiếc thuyền cát cười trước ống kính. Phía sau, cách vài bước chân ... bạn đoán được là ai cũng đang nghịch cát không?
That’s right, his fiancé, Aimee!

Click image for larger version Name:	1.jpg Views:	0 siz​e:	121.8 KB ID:	16280
Vâng, đó chính là cô vợ chưa cưới, Aimee!
She was just a little girl playing at the beach with her family, building sand castles, not knowing that the love of her life was playing in the sand 10 feet away.
Cô nàng bấy giờ chỉ là một bé gái chơi trên bãi biển cùng gia đình mình, đang chơi trò xây lâu đài cát, mà không biết rằng, tình yêu của đời mình cũng đang nghịch cát cách đó 10 bước chân.
This photo was taken in 1994 in Mousehole, Cornwall, UK, where Aimee grew up. She and her family were regular visitors to this beach, while Nick and his parents lived 300 miles away, in Kent, and just happened to be visiting for vacation.
Tấm ảnh này được chụp vào năm 1994 tại Mousehole, Cornwall, Vương quốc Anh, nơi Aimee lớn lên. Cô và gia đình mình thường xuyên đến bãi biển này, còn Nick và cha mẹ cậu sống cách đó 300 dặm, tại Kent, và chỉ đi biển vào kỳ nghỉ.
If somebody came up to them that very day and told the two youngsters that they would someday be married to one another, they would have called him crazy. Two decades later, it really happened.


Click image for larger version Name:	2.jpg Views:	0 siz​e:	139.3 KB ID:	16281
Nếu bấy giờ ai đó lại gần họ mà nói hai cô cậu sẽ lấy nhau, thì họ sẽ bảo điên à cho mà xem. Thế mà 20 năm sau, chuyện này xảy ra thật.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
4 Bình luận
yet_nhi(18/08/2016 20:01:34)
dở
tika2802..(10/08/2016 11:15:01)
kkkk ,
lenguyentamdan_2005(09/08/2016 19:02:17)
It's so nice!
dd721411(08/08/2016 19:18:44)
She was even looking at him. :)
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.