Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
20 insane structures built at Burning Man
20 công trình kiến trúc điên rồ ở Burning Man
Burning Man, the wild, dusty arts and culture festival that takes over the Nevada desert at the end of each summer, has become a cultural phenomenon since it began in San Francisco in 1986. It moved to the Black Rock Desert in 1990, and attendance has grown exponentially since then — last year's event boasted an estimated attendance of 70,000. Burning Man 2016, which begins August 28, is expected to be equally huge.
Cứ cuối hè, Burning Man, lễ hội văn hoá và nghệ thuật bụi bặm, hoang dã lại chiếm lĩnh toàn bộ sa mạc Nevada, nay đã thành một hiện tượng văn hoá từ khi khởi đầu ở San Francisco vào năm 1986. Lễ hội này đã chuyển đến Black Rock Desert vào năm 1990, và người tham gia tăng nhanh kể từ lúc ấy - sự kiện được tổ chức năm ngoái khoe có khoảng 70.000 người tham dự. Burning Man 2016, bắt đầu ngày 28 tháng tám, được dự đoán cũng sẽ đông như thế.
Though the festival has gained a reputation for its party culture, one of Burning Man's mainstays is the incredible artwork that festival goers can find while wandering around. Teams spend months and even years designing, preparing, and raising funds for their projects. From elaborate temples to massive structures to illuminated domes, Burning Man is an architectural feast for the eyes.

Mặc dù lễ hội này nổi tiếng vì văn hoá cộng đồng, một trong những trụ cột chính của Burning Man là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà người tham gia lễ hội có thể tìm thấy trong khi đang dạo bước. Các nhóm bỏ ra hàng tháng và thậm chí hàng năm trời để thiết kế, chuẩn bị, và gây quỹ cho các tác phẩm của mình. Từ đền đài tinh xảo cho đến các kiến trúc khổng lồ cho đến các mái vòm chiếu sáng, Burning Man là một lễ tiệc kiến trúc làm ta mãn nhãn.
Take a look at the stunning works of design and construction that have been created through the years.


Temple of Stars - Đền các Vì sao (2004)


By David Best and The Temple Crew/eddy/Flickr


Big Rig Jig (2007)


by Mike RossJesse Wagstaff/FlickrBasura Sagrada (2008)


By Shrine, Tucker and the Basura Sagrada CollaboratoryAlan Turkus/Flickr


Fire of Fires (2009)


By David Umlas, Marrilee Ratcliff, and the Community Art Makers7263255/Flickr


Aeolian Pyrophonic Hall & Whispering Wall (2010)


By Capra J'neva & CrewJennifer Morrow/Flickr


Zonotopia (2010)


By Rob BellVito Fun/Flickr


The Temple of Transition (2011)


By Chris Hankins, Diarmaid Horkan and Ian Beaverstock and the International Arts Mega CrewRatha Grimes/Flickr


Opal Essence (2012)


Idaho CORE projectHawaii Savvy/Flickr


Temple of Whollyness (2013)


By Gregg Fleishman, Melissa Barron, Lightning Clearwater III and The Connection Crewvjhoming/Flickr


Church Trap (2013)


By Rebekah WaitesCory Doctorow/Flickr


Photo Chapel (2013)

The Lost Tea Party (2014)


By Wreckage InternationalRaquel Baranow/Flickr


Eternal Return (2014)


By Peter HudsonBLM Nevada/Flickr


Temple of Grace (2014)

Arbour (2015)

The Temple of Promise (2015)


By The Dreamers GuildTomas Loewy/Amy Chan


Totem Of Confessions (2015)


By Michael GarlingtonTomas Loewy/Amy Chan


Blunderwood Portable (2015)


By the Cat and the Cockroach CollectiveTomas Loewy/Amy Chan


Hybycozo - Deep Thought (2015)

Mazu Goddess of the Empty Sea (2015)


Tomas Loewy/Amy Chan

Hãy ngắm các tác phẩm thiết kế và xây dựng đẹp mê ly đã từng được sáng tác qua bao năm.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
6 Bình luận
Trangnami(21/07/2016 23:50:34)
I wish i could attend this festival .xoan_alex !!!!
xoan_alex(21/07/2016 21:38:59)
so beautìul
dd721411(21/07/2016 11:42:56)
@Kudo: Because they can, they want to, and they love to do it! @zulyle: I'm me! :)
Kudo__Shinichi__28(21/07/2016 09:44:55)
Why they build insane structures?
zulyle(20/07/2016 19:08:48)
dd721411 là ai zậy
dd721411(19/07/2016 13:33:19)
Amazing constructions! How far can human creativity go?
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.