Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Văn hoá - Giải trí - Thể thao
'Avatar' Makes Movie History Thanks to 3D Technology
'Avatar' làm nên lịch sử điện ảnh nhờ vào Công nghệ 3D
Twelve years ago, writer-director James Cameron made Titanic, an epic romance that became the highest-grossing film in Hollywood history. He is making cinema history again with groundbreaking new 3D technology that puts audiences in the middle of his new science fiction adventure set on another world and 150 years in the future. Here's a look at Avatar.
Cách đây mười hai năm, đạo diễn kiêm kịch bản phim James Cameron đã làm nên Titanic, một thiên tình sử lãng mạn đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Hollywood. Ông ấy đang lặp lại lịch sử điện ảnh với công nghệ 3D mới mang tính đột phá đưa người xem tham gia vào chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng mới của ông lấy bối cảnh ở một thế giới khác và cách đây 150 năm nữa. Và đây là sơ lược về bộ phim Avatar.
'Avatar' Makes Movie History Thanks to 3D Technology

Twelve years ago, writer-director James Cameron made Titanic, an epic romance that became the highest-grossing film in Hollywood history. He is making cinema history again with groundbreaking new 3D technology that puts audiences in the middle of his new science fiction adventure set on another world and 150 years in the future. Here's a look at Avatar.

Jake Sully is a wounded warrior: a U.S. Marine paralyzed from a battlefield injury. The chance to walk again is what initially draws him to a distant, dangerous moon.

"You are not in Kansas anymore. You're on Pandora. Out there beyond that fence every living thing that crawls, flies or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for jujubes."

It seems Pandora is the only place in the galaxy with deposits of a valuable new energy source worth untold millions back on Earth. To get it, however, they have to go through …or get rid of …the Pandora natives: a tall, blue-skinned tribe called the Na'vi. That's where Jake and his colleagues come in:

"Me and Norm are here to 'drive' these remotely-controlled bodies called avatars. They are grown from human DNA mixed with the DNA of the natives."

With his mind electronically linked to his Avatar body, Jake not only can walk again and survive in the toxic atmosphere of Pandora, he can also make direct contact with the Na'vi. That doesn't exactly go well at first.

But as the exotically beautiful Neytiri teaches Jake about the Na'vi and their connection to their world, he becomes convinced that the exploitation by his fellow humans must be stopped.

New Zealander Sam Worthington plays Jake and New Jersey native Zoe Saldana is Neytiri. Canadian-born Cameron spent years developing a 'performance capture' technology for their Avatar characters. The actors wear high-tech outfits dotted with sensors that record their every movement including the subtlest facial expressions.

"The whole thing we were trying to develop was about keeping alive and without any dilution the actors' work," Cameron says.

Cameron explains that those captured performances are the key to making the CG or computer-generated digital characters that audiences see come 'alive.'

"I don't want to be an animator. I don't want to try to figure out how to make the characters behave later through animation. That's not what I do. I work with actors," notes Cameron. "My proposal to the actors was: 'okay, we're going to be in a room [and] we're going to do this strange thing, but every molecule of what you create will be what your character does. I want that to be the performance that is seen two years later in the finished film.

Cameron also pioneered a realistic 3D technology that requires the audience to wear special glasses; but Sam Worthington says it puts them with him in the action.

"You are more endeared to these characters by feeling you are in the fight or the battle or the tragedy with them," Worthington says. "By doing that, the veneer of remembering it is a CG character starts to dissolve and you see the spirit. We were never going to lose our jobs because the CG character can only work if it is embodied by us and I can tell you that is 100 percent Zoe and 100 percent my performance. It is not a cartoon. We are not standing at a lectern voicing it. We had to do it so every jump and smash and roll and smirk and glimmer and kiss we did. That's the trick and the magic of this movie that Jim and WETA Digital had to push themselves to get to the point where we forget we are watching big, blue people and we start just rooting for the person inside them."

Writer-director Cameron also acknowledges that what the humans try to do on the fictional Pandora is a clear metaphor for what he believes are the dangers of exploitation on our own planet; and he believes that is warning science fiction can deliver:

"Science fiction can operate on many different levels. It can operate as a cinema just purely of the visual …purely of imagination; but historically the kind of science fiction that I grew up on had a message," Cameron says. "Usually it was a dystopian message in the form of some kind of warning; and I think that science fiction became more escapist fantasy and less a warning or intellectual medium. I think that Avatar was an attempt to merge science fiction back to its roots of having a warning."

"They have sent us a message that they can take whatever they want. Well we will send them a message …that this is our land!"

Avatar also features sci-fi veteran Sigourney Weaver as the scientist who creates the program to learn about and understand the Na'vi. Giovanni Ribisi plays the corporate manager of the Pandora mining project with Stephen Lang as the paramilitary commander of the human forces and Native American Indian actor Wes Studi is the Na'vi chief. The soundtrack music is composed  by James Horner, whose previous collaborations with James Cameron include the multiple Oscar-winning Titanic.

'Avatar' làm nên lịch sử điện ảnh nhờ vào Công nghệ 3D

Cách đây mười hai năm, đạo diễn kiêm kịch bản phim James Cameron đã làm nên Titanic, một thiên tình sử lãng mạn đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Hollywood. Ông ấy đang lặp lại lịch sử điện ảnh với công nghệ 3D mới mang tính đột phá đưa người xem tham gia vào chuyến phiêu lưu khoa học giả tưởng mới của ông lấy bối cảnh ở một thế giới khác và cách đây 150 năm nữa. Và đây là sơ lược về bộ phim Avatar.

Jake Sully là chiến binh bị thương: một người lính thuỷ quân lục chiến bị liệt chân từ một chấn thương trên chiến trường. Cơ hội được đi đứng trở lại là những gì đầu tiên thôi thúc anh ta đến một hành tinh xa xôi đầy nguy hiểm.

"Anh không còn ở Kansas nữa. Anh đang ở trên Pandora. Ngoài hàng rào chắn kia là muôn loài sinh vật biết bò, bay và chui lẫn vào trong bùn muốn giết anh và nhai cặp mắt của anh như thể đang ăn kẹo sing-gum jujubes."

Dường như Pandora là nơi duy nhất trong thiên hà chứa đựng nhiều  trầm tích của một nguồn năng lượng mới quý giá mà khi mang về trái đất thì không ai biết được chúng có giá trị bao nhiêu triệu đô la. Tuy  nhiên, để lấy được nó, họ phải xâm nhập…hoặc tống khứ… bộ tộc Pandora: một bộ tộc gồm những người cao lớn, có da màu xanh dương gọi là người Na’vi. Đó là nơi mà Jake và những đồng nghiệp của anh ấy thâm nhập vào:

"Tôi và Norm đến đây để ‘điều khiển” những cơ thể điều chỉnh từ xa gọi là hiện thân. Chúng được tạo ra từ ADN của con người trái đất kết hợp với ADN của người bộ tộc."

Với trí óc được liên kết bằng điện tử vào cơ thể Hiện thân, Jake không những có thể đi đứng trở lại và tồn tại trong bầu khí quyển độc hại của Pandora, anh ấy còn có thể tiếp xúc trực tiếp với người Na'vi. Điều đó chính xác không phải là một khởi đầu tốt đẹp.

Nhưng khi cô gái ngoại lai Neytiri xinh đẹp kể cho Jake về người Na'vi và sự kết nối của họ với thế giới, anh ấy trở nên tin tưởng rằng cuộc khai thác của những người cộng sự của anh phải được ngăn chặn lại.

Sam Worthington, người gốc New Zealand, thủ vai Jake và  Zoe Saldana người New Jersey đóng vai Neytiri. Cameron, người sinh ra ở Canada, đã mất nhiều năm phát triển công nghệ chụp kỹ thuật số các cử động diễn xuất của diễn viên (performance capture) cho các nhân vật trong Avatar. Các diễn viên mặc những bộ quần áo công nghệ cao được chấm bởi với thiết bị cảm biến ghi lại từng chuyển động của họ bao gồm cả những nét biểu cảm tinh tế nhất trên gương mặt.

"Toàn bộ những thứ chúng tôi đang cố phát triển là làm sao khiến mọi thứ trở nên sinh động và không hề làm phai mờ diễn xuất của các diễn viên," Cameron nói.

Cameron giải thích rằng những diễn xuất được chụp kỹ thuật số là chìa khoá khiến các nhân vật kỹ thuật số được tạo ra bằng máy tính (CG) mà khán giả nhìn thấy sẽ trở nên 'sống động.'

"Tôi không muốn trở thành một người làm phim hoạt hình. Tôi không muốn cố nghĩ ra cách làm cho các nhân vật ấy hành động chậm hơn nhờ vào kỹ thuật hoạt hình. Đó không phải là những điều tôi làm. Tôi làm việc với các diễn viên," Cameron chú thích. "Đề nghị của tôi với các diễn viên là: 'OK, chúng ta sắp bước vào một căn phòng [và] chúng ta sắp làm chuyện ngược đời, nhưng mỗi phân tử của những gì bạn tạo ra sẽ là những gì mà nhân vật của bạn thể hiện. Tôi muốn đó là những gì được trình diễn trong hai năm tới trong bộ phim hoàn chỉnh.

Cameron cũng khai phá công nghệ 3D thực đòi hỏi khán giả phải đeo loại mắt kính đặc biệt; nhưng Sam Worthington nói nó sẽ đưa họ theo cùng anh ấy trong các pha hành động.

"Bạn sẽ cảm thấy mình được ưu đãi hơn những nhân vật này khi nghĩ rằng bạn đang tham gia vào một cuộc đánh đấu hay một trận chiến hay chịu đựng bi kịch cùng với họ," Worthington nói. "Một khi làm được điều đó, lớp nguỵ trang nhắc nhở bạn đó chỉ là những nhân vật CG bắt đầu tan vỡ và bạn sẽ thấy được cả tâm hồn. Chúng tôi đã không hề bị mất việc vì những nhân vật CG chỉ có thể làm việc khi chúng tôi hiện thân vào nó và tôi có thể cam đoan rằng 100% rằng đó là diễn xuất của chính Zoe và tôi. Nó không phải là một phim hoạt hình. Chúng tôi không phải đang đứng trên bục gỗ mà nói chuyện. Chúng tôi phải làm tất cả các tư thế nhảy và va chạm mạnh và lăn và cười và chập chờn và hôn nhau đều là do chúng tôi tự làm cả. Đó là một thủ thuật và ma thuật của bộ phim này mà Jim và WETA Digital đã phải tự thôi thúc mình đi thẳng vào mục tiêu nơi mà chúng tôi quên đi rằng chúng tôi đang nhìn những giống người cao to da xanh và chúng tôi chỉ bắt đầu cắm rễ vào con người bên trong lòng họ."

Đạo diễn kiêm kịch bản Cameron cũng thừa nhận là những gì con người cố làm trên hành tinh hư cấu Pandora chỉ là một ẩn dụ rõ ràng cho những gì ông ấy tin là những mối đe doạ của việc khai thác trên hành tinh của chúng ta; và ông ấy tin rằng đó là nội dung cảnh báo mà bộ phim khoa học giả tưởng này có thể chuyển tải:

"Khoa học giả tưởng có thể vận hành trên nhiều cấp độ khác nhau. Nó có thể hoạt động như một bộ phim đơn thuần về một hình ảnh đơn thuần của trí tưởng tượng; nhưng dưới góc độ lịch sử thể loại khoa học giả tưởng mà tôi gầy dựng này có một thông điệp," Cameron nói. "Thông thường đó là một thông điệp mang tính chất thảm hoạ tưởng tượng dưới dạng một lời cảnh cáo; và tôi nghĩ rằng khoa học giả tưởng đã trở thành một ảo giác thoát ly thực tại hơn nhưng lại truyền đạt theo cách ít cảnh cáo hay trí tuệ hơn. Tôi nghĩ rằng Avatar là một nỗ lực hòng đưa khoa học giả tưởng trở lại căn nguyên của nó là để chuyển tải cảnh báo.

“Họ đã gửi cho chúng ta một thông điệp mà họ có thể lấy đi bất cứ thứ gì họ muốn. Và chúng ta cũng sẽ gởi lại họ một thông điệp rằng … đây là mảnh đất của chúng ta!"

Avatar cũng có sự tham gia diễn xuất của diễn viên từng tham gia các bộ phim khoa học giả tưởng Sigourney Weaver vào vai một nhà khoa học tạo ra chương trình để học và tìm hiểu người Na'vi. Giovanni Ribisi đóng vai người quản lý dự án khai thác Pandora với Stephen Lang vào vai sĩ quan bán quân sự chỉ huy quân đội và diễn viên người thổ dân châu Mỹ Studi Wes đóng vai tộc trưởng Na’vi. Nhạc nền của bộ phim được soạn bởi nhạc sĩ James Horner, người từng cộng tác với James Cameron trong nhiều bộ phim trong đó có bộ phim đoạt nhiều giải Oscar Titanic.

 
Đăng bởi: tvmthu
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.