Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Thyroid symptoms and solutions
Các triệu chứng tuyến giáp và cách điều trị
Does fatigue drag you down day after day? Do you have brain fog, weight gain, chills, or hair loss?
Có phải sự mệt mỏi làm bạn bơ phờ từ ngày này sang ngày nọ? Có phải bạn đang bị mờ óc (tình trạng trí óc lơ mơ, mất trí nhớ, và/ hoặc thiếu tỉnh táo), tăng cân, ớn lạnh, hoặc rụng tóc không?

When your thyroid goes awry

Does fatigue drag you down day after day? Do you have brain fog, weight gain, chills, or hair loss? Or is the opposite true for you: Are you often sweaty or anxious? Your thyroid gland could be to blame. This great regulator of body and mind sometimes goes haywire, particularly in women. Getting the right treatment is critical to avoid serious health problems.

Khi nào tuyến giáp trở nên xấu đi

Có phải sự mệt mỏi làm bạn bơ phờ từ ngày này sang ngày nọ? Có phải bạn đang bị mờ óc (tình trạng trí óc lơ mơ, mất trí nhớ, và/ hoặc thiếu tỉnh táo), tăng cân, ớn lạnh, hoặc rụng tóc không? Hoặc ngược lại: Bạn có thường bị đổ mồ hôi hay lo lắng không? Có thể nguyên nhân là do tuyến giáp của bạn đấy. Bộ phận điều chỉnh quan trọng này của cơ thể và trí óc đôi khi trở nên hoạt động thất thường, nhất là ở phụ nữ. Điều quan trọng là phải nên có phương pháp điều trị đúng đắn để tránh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

What is the thyroid gland?

The thyroid is a butterfly-shaped gland in the front of the neck. It produces hormones that control the speed of your metabolism -- the system that helps the body use energy. Thyroid disorders can slow down or rev up your metabolism by disrupting the production of thyroid hormones. When hormone levels become too low or too high, you may experience a wide range of symptoms.

Tuyến giáp là gì?

Tuyến giáp là tuyến hình bướm ở phía trước cổ. Nó tạo hoóc-môn kiểm soát tốc độ chuyển hoá – đây là hệ thống giúp cho cơ thể sử dụng năng lượng. Rối loạn tuyến giáp có thể làm chậm hoặc thúc đẩy quá trình chuyển hoá bằng cách gây cản trở quá trình sản sinh hoóc-môn tuyến giáp. Khi hàm lượng hoóc-môn trở nên quá thấp hoặc quá cao thì bạn có thể bị rất nhiều triệu chứng.

Symptom: Weight gain or loss

An unexplained change in weight is one of the most common signs of a thyroid disorder. Weight gain may signal low levels of thyroid hormones, a condition called hypothyroidism. In contrast, if the thyroid produces more hormones than the body needs, you may lose weight unexpectedly. This is known as hyperthyroidism. Hypothyroidism is far more common.

Triệu chứng: Tăng cân hoặc giảm cân    

Việc thay đổi trọng lượng khó hiểu là một trong những dấu hiệu thường thấy nhất của chứng rối loạn tuyến giáp. Tăng cân có thể báo hiệu hàm lượng hoóc-môn tuyến giáp thấp, bệnh này được gọi là suy giáp. Nngược lại, nếu tuyến giáp sản sinh nhiều hoóc-môn hơn mức độ yêu cầu của cơ thể thì bạn có thể sẽ giảm cân một cách bất ngờ. Đây được gọi là cường giáp. Chứng suy giáp thường phổ biến hơn rất nhiều.

Symptom: Swelling in the neck

A swelling or enlargement in the neck is a visible clue that something may be wrong with the thyroid. A goiter may occur with either hypothyroidism or hyperthyroidism. Sometimes swelling in the neck can result from thyroid cancer or nodules, lumps that grow inside the thyroid. It can also be due to a cause unrelated to the thyroid.

Triệu chứng: Cổ phình to

Cổ phình to là dấu hiệu dễ nhận thấy có điều gì đó bất thường ở tuyến giáp. Bướu cổ có thể xảy ra ở cả suy giáp lẫn cường giáp. Đôi khi cổ to cũng có thể là do ung thư tuyến giáp hoặc bên trong tuyến giáp có nhiều khối u, nhiều bướu nhỏ phát triển. Cũng có thể nguyên nhân không liên quan gì đến tuyến giáp.

Symptom: Changes in heart rate

Thyroid hormones affect nearly every organ in the body and can influence how quickly the heart beats. People with hypothyroidism may notice their heart rate is slower than usual. Hyperthyroidism may cause the heart to speed up. It can also trigger increased blood pressure and the sensation of a pounding heart, known as heart palpitations.

Triệu chứng: Thay đổi nhịp tim

Các hoóc-môn tuyến giáp ảnh hưởng đến hầu như tất cả các cơ quan trong cơ thể và có thể gây ảnh hưởng đến nhịp tim nhanh chậm ra sao. Người bị suy giáp có thể phát hiện ra nhịp tim của họ chậm hơn bình thường. Chứng cường giáp có thể làm cho nhịp tim trở nên nhanh hơn. Bên cạnh đó, nó cũng có thể gây cao huyết áp và có cảm giác tim đập thình thịch, gọi là chứng tim đập nhanh.

Symptom: Changes in energy or mood

Thyroid disorders can have a noticeable impact on your energy level and mood. Hypothyroidism tends to make people feel tired, sluggish, and depressed. Hyperthyroidism can cause anxiety, problems sleeping, restlessness, and irritability.


Triệu chứng: Năng lượng hoặc tâm trạng thay đổi

Rối loạn tuyến giáp có thể gây ảnh hưởng đáng chú ý đến mức năng lượng và tâm trạng của bạn. Suy giáp thường làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, uể oải, và trầm cảm. Cường giáp có thể gây lo âu, khó ngủ, bứt rứt/ khó chịu, và dễ cáu gắt.

Symptom: Hair loss

Hair loss is another sign that your thyroid hormones may be out of balance. Both hypothyroidism and hyperthyroidism can cause hair to fall out. In most cases, the hair will grow back once the thyroid disorder is treated.

Triệu chứng: Rụng tóc

Rụng tóc là một dấu hiệu khác cho thấy hoóc-môn tuyến giáp có thể mất cân đối. Cả suy giáp lẫn cường giáp đều có thể làm rụng tóc. Trong hầu hết các trường hợp, tóc sẽ mọc trở lại khi bệnh đã được điều trị.

Symptom: Feeling too cold or hot

Thyroid disorders can disrupt the ability to regulate body temperature. People with hypothyroidism may feel cold more often than usual. Hyperthyroidism tends to have the opposite effect, causing excessive sweating and an aversion to heat.

Triệu chứng: Cảm giác quá nóng hoặc quá lạnh

Rối loạn tuyến giáp có thể làm cản trở khả năng điều hoà thân nhiệt của cơ thể. Người bị suy giáp có thể thường hay cảm thấy lạnh hơn bình thường. Cường giáp thường có ảnh hưởng ngược lại, gây đổ nhiều mồ hôi và không chịu nổi cái nóng.

Other symptoms of hypothyroidism

Hypothyroidism can cause many other symptoms, including:

    * Dry skin and brittle nails

    * Numbness or tingling in the hands

    * Constipation

    * Heavy menstrual periods


Các triệu chứng khác của bệnh suy giáp

Suy giáp có thể gây ra nhiều triệu chứng khác, bao gồm :

* Da khô và móng giòn

* Bàn tay bị tê hoặc có cảm giác ngứa ran

* Táo bón

* Thời gian hành kinh dài ngày

Other symptoms of hyperthyroidism

Hyperthyroidism can also cause additional symptoms, such as:

    * Muscle weakness or trembling hands

    * Vision problems

    * Diarrhea

    * Irregular menstrual periods

Các triệu chứng khác của bệnh cường giáp

Cường giáp cũng có thể gây thêm nhiều triệu chứng, chẳng hạn như:

* Nhược cơ hoặc run rẩy tay

* Các vấn đề về thị giác

* Tiêu chảy

* Chu kỳ kinh nguyệt thất thường

Thyroid disorder or menopause?

Because thyroid disorders can cause changes in your menstrual cycle and mood, the symptoms are sometimes mistaken for menopause. If a thyroid problem is suspected, a simple blood test can determine whether the true culprit is menopause or a thyroid disorder – or a combination of the two.

Rối loạn tuyến giáp hay là mãn kinh?

Vì rối loạn tuyến giáp có thể làm thay đổi chu kỳ kinh nguyệt và tâm trạng, nên các triệu chứng thường làm người ta nhầm lẫn là thời kỳ mãn kinh. Nếu bạn bị nghi ngờ là mắc vấn đề về tuyến giáp thì có thể cần phải làm một xét nghiệm máu đơn giản để có thể xác định nguyên nhân chính xác có phải là do mãn kinh hay là rối loạn tuyến giáp – hay là vừa mãn kinh vừa rối loạn tuyến giáp.

Who should be tested?

Everyone should be screened for thyroid dysfunction every five years, beginning at age 35, according to the American Thyroid Association. People with symptoms or risk factors may need tests more often. Hypothyroidism more frequently affects women over age 60. Hyperthyroidism is also more common in women and in people over 60. A family history raises your risk of either disorder.

Đối tượng nào nên được xét nghiệm?

Theo Hiệp hội Bệnh Tuyến giáp Hoa Kỳ, bất cứ người nào cũng nên kiểm tra sàng lọc rối loạn tuyến giáp năm năm một lần, bắt đầu ở giai đoạn 35 tuổi. Người bị triệu chứng hoặc có nhiều yếu tố nguy cơ có thể cần nên được xét nghiệm đều đặn hơn. Suy giáp thường xuất hiện ở phụ nữ trên 60 tuổi hơn. Cường giáp cũng thường thấy nhiều hơn ở phụ nữ và người trên 60 tuổi. Tiền sử sức khỏe gia đình cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh cả suy giáp lẫn cường giáp của bạn.

Thyroid neck check

A careful look in the mirror may help you spot an enlarged thyroid that needs a doctor's attention. Tip your head back, take a drink of water, and as you swallow, examine your neck below the Adam's apple and above the collarbone. Look for bulges or protrusions, then repeat the process a few times. See a doctor promptly if you see a bulge or lump.

Kiểm tra tuyến giáp ở cổ

Quan sát kỹ trong gương có thể giúp bạn phát hiện ra được tuyến giáp bị phình to cần phải được bác sĩ kiểm tra đến. Hãy nghiêng đầu ra phía sau, uống nước đi nào, và khi bạn nuốt xuống, hãy kiểm tra phần cổ bên dưới trái cổ và trên xương đòn. Bạn hãy tìm xem có chỗ nào phình to hoặc u ra không, sau đó lại tiếp tục làm lại khâu vừa rồi một vài lần. Hãy đến bác sĩ ngay tức khắc nếu thấy có khối u hoặc chỗ lồi nào đó nhé.

Diagnosing thyroid disorders

If your doctor suspects a thyroid disorder, a blood test can help provide an answer. This test measures the level of thyroid stimulating hormone (TSH), a kind of master hormone that regulates the work of the thyroid gland. If TSH is high, it typically means that your thyroid function is too low (hypothyroid).  If TSH is low, it generally means the thyroid is overactive (hyperthyroid.) Your doctor may also check levels of other thyroid hormones in your blood. In some cases, imaging studies are used and biopsies are taken to evaluate a thyroid abnormality.

Chẩn đoán rối loạn tuyến giáp

Nếu bác sĩ nghi ngờ rối loạn tuyến giáp, thì xét nghiệm máu có thể giúp bạn giải đáp được thắc mắc. Xét nghiệm này đo hàm lượng hoóc-môn kích thích tuyến giáp (TSH), đây là một hoóc-môn chính có tác dụng điều hoà hoạt động của tuyến giáp. Nếu TSH cao, thì thường có nghĩa là chức năng tuyến giáp của bạn quá thấp (suy giáp). Nếu TSH thấp thì thường có nghĩa là tuyến giáp hoạt động quá mức (cường giáp). Bác sĩ cũng có thể kiểm tra hàm lượng các hoóc-môn tuyến giáp khác trong máu của bạn. Trong một số trường hợp, người ta có thể chụp hình và làm sinh thiết để đánh giá mức độ bất thường của tuyến giáp.

Hashimoto's disease

The most common cause of hypothyroidism is Hashimoto's disease. This is an autoimmune disorder in which the body attacks the thyroid gland. The result is damage to the thyroid, preventing it from producing enough hormones. Hashimoto's disease tends to run in families.

Bệnh liệt tuyến giáp

Nguyên nhân gây suy giáp thường thấy nhất là bệnh liệt tuyến giáp. Đây là rối loạn tự miễn trong đó cơ thể tấn công tuyến giáp. Hậu quả là gây tổn thương cho tuyến giáp, làm cho tuyến giáp không sản sinh đủ hoóc-môn. Bệnh liệt tuyến giáp thường hay di truyền trong gia đình.

Other causes of hypothyroidism

In some cases, hypothyroidism results from a problem with the pituitary gland, which is at the base of the brain. This gland produces thyroid-stimulating hormone (TSH), which tells the thyroid to do its job. If your pituitary gland does not produce enough TSH, your levels of thyroid hormones will fall. Other causes of hypothyroidism include temporary inflammation of the thyroid or medications that affect thyroid function.

Các nguyên nhân khác gây suy giáp

Trong một vài trường hợp thì suy giáp gây ra do vấn đề ở tuyến yên – tuyến yên nằm ở đáy não. Tuyến này tạo hoóc-môn kích thích tuyến giáp (TSH), báo cho tuyến giáp biết phải làm những gì. Nếu tuyến yên không sản sinh đủ TSH thì hàm lượng hoóc-môn tuyến giáp của bạn sẽ giảm xuống. Các nguyên nhân gây suy giáp khác bao gồm viêm tuyến giáp tạm thời hoặc một số loại thuốc ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp.

Graves' disease

The most common cause of hyperthyroidism is Graves' disease. This is an autoimmune disorder that attacks the thyroid gland and triggers the release of high levels of thyroid hormones. One of the hallmarks of Graves' disease is a visible and uncomfortable swelling behind the eyes.

Bướu cổ lộ nhãn

Nguyên nhân gây cường giáp thường thấy nhất là bướu cổ lộ nhãn. Đây là một chứng bệnh tự miễn tấn công tuyến giáp và làm tiết nhiều hoóc-môn tuyến giáp. Một trong những dấu hiệu phân biệt bướu cổ lộ nhãn là sưng to sau mắt dễ nhận thấy và gây khó chịu.

Other causes of hyperthyroidism

Hyperthyroidism can also result from thyroid nodules. These are lumps that develop inside the thyroid and sometimes begin producing thyroid hormones. Large lumps may create a noticeable goiter. Smaller lumps can be detected with ultrasound.

Các nguyên nhân khác gây cường giáp

Cường giáp cũng có thể gây ra do các khối u tuyến giáp. Đây là những khối u phát triển bên trong tuyến giáp và đôi khi bắt đầu tiết hoóc-môn tuyến giáp. Những khối u lớn có thể gây bướu cổ dễ nhận thấy. Người ta có thể phát hiện ra các khối u nhỏ hơn bằng kỹ thuật siêu âm.

Thyroid disorder complications

When left untreated, hypothyroidism can raise your cholesterol levels and make you more likely to have a stroke or heart attack. In severe cases, very low levels of thyroid hormones can trigger a loss of consciousness and life-threatening drop in body temperature. Untreated hyperthyroidism can cause serious heart problems and brittle bones.

Các biến chứng của bệnh rối loạn tuyến giáp

Nếu phớt lờ, không điều trị thì chứng suy giáp có thể làm cho hàm lượng cholesterol của bạn tăng cao và làm cho bạn có thể dễ bị đột quỵ hoặc đau tim hơn. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, hàm lượng hoóc-môn tuyến giáp quá thấp có thể gây ngất xỉu và hạ thân nhiệt nguy hiểm đến tính mạng. Chứng cường giáp nếu không được điều trị có thể gây nhiều vấn đề về tim nghiêm trọng và làm cho xương bị giòn, dễ gãy.

Treating hypothyroidism

If you are diagnosed with hypothyroidism, your doctor will most likely prescribe thyroid hormones in the form of a pill. This usually leads to noticeable improvements within a couple of weeks. Long-term treatment can result in more energy, lower cholesterol levels, and gradual weight loss. Most people with hypothyroidism will need to take thyroid hormones for the rest of their lives.

Điều trị suy giáp

Nếu bị chẩn đoán là suy giáp, rất có khả năng bác sĩ sẽ kê toa cho sử dụng các hoóc-môn tuyến giáp ở dạng viên. Phương pháp điều trị này thường có thể thấy được kết quả cải thiện trong vòng một vài tuần. Điều trị lâu dài có thể làm cho bệnh nhân có thêm sức lực, làm hạ cholesterol, và giảm cân dần dần. Đa số người bị suy giáp sẽ cần phải sử dụng các hoóc-môn tuyến giáp trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Treating hyperthyroidism

The most common treatment for hyperthyroidism is antithyroid medication, which aims to lower the amount of hormones produced by the thyroid. The condition may eventually go away, but many people need to remain on medication for the long term. Other drugs may be given to reduce symptoms such as rapid pulse and tremors. Another option is radioactive iodine, which destroys the thyroid gland over the course of 6 to 18 weeks. Once the gland is destroyed, or removed by surgery, most patients must begin taking thyroid hormones in pill form.

Điều trị cường giáp

Phương pháp điều trị cường giáp phổ biến nhất là thuốc ức chế hoạt động của tuyến giáp, thuốc này có mục đích làm giảm lượng hoóc-môn do tuyến giáp tiết ra. Bệnh này rồi cũng sẽ hết, nhưng nhiều người vẫn cần sử dụng thuốc lâu dài. Bên cạnh đó, người ta còn có thể sử dụng một số loại thuốc khác để làm giảm triệu chứng chẳng hạn như mạch nhanh và run. Ngoài ra, còn có thể điều trị bằng i-ốt phóng xạ, phá huỷ tuyến giáp trong vòng từ 6 đến 18 tuần. Khi tuyến giáp bị phá huỷ, hoặc được phẫu thuật cắt bỏ thì hầu hết bệnh nhân đều phải bắt đầu sử dụng hoóc-môn tuyến giáp ở dạng viên.

Surgery for thyroid disorders

Removing the thyroid gland can cure hyperthyroidism, but the procedure is only recommended if antithyroid drugs don't work, or if there is a large goiter. Surgery may also be recommended for patients with thyroid nodules. Once the thyroid is removed, most patients require daily supplements of thyroid hormones to avoid developing hypothyroidism.

Phẫu thuật điều trị rối loạn tuyến giáp

Cắt bỏ tuyến giáp có thể chữa lành được chứng cường giáp, nhưng người ta chỉ khuyến nghị nên phẫu thuật khi thuốc ức chế hoạt động của tuyến giáp không có tác dụng, hoặc nếu bệnh nhân có bướu cổ lớn. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng phẫu thuật đối với bệnh nhân có các khối u tuyến giáp. Khi tuyến giáp bị cắt bỏ, hầu hết bệnh nhân cần phải bổ sung các hoóc-môn tuyến giáp mỗi ngày để tránh làm cho chứng suy giáp phát triển.

What about thyroid cancer?

Thyroid cancer is uncommon and is among the least deadly. The main symptom is a lump or swelling in the neck, but less than 10 percent of thyroid nodules turn out to be cancerous. When thyroid cancer is diagnosed, it is most often treated with surgery followed by radioactive iodine therapy or external radiation therapy. 

Còn ung thư tuyến giáp thì sao?

Ung thư tuyến giáp rất hiếm khi xảy ra và là một trong những chứng bệnh ít gây tử vong nhất. Triệu chứng chính là trong cổ xuất hiện khối u hoặc cổ bị sưng to, nhưng chưa đầy 10% các khối u tuyến giáp chuyển sang ung thư. Khi được chẩn đoán là ung thư tuyến giáp thì bệnh nhân thường hay được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nhất sau đó đến liệu pháp i-ốt phóng xạ hoặc điều trị bằng bức xạ bên ngoài.

 
Đăng bởi: hoahamtieu
Bình luận
Đăng bình luận
2 Bình luận
hoahamtieu(12/06/2012 15:21:27)
Readers' comments are always precious for me. Thank you so much! (I am NOT a doctor ^_^)
dinoma(12/06/2012 08:16:03)
You'd better translate "followed by" into "tiếp theo đó", rather than "sau khi". Thank you, Doctor!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.