Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Pháp - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • thuakonan050594@gmail.com
 • peyeucunbong28@gmail.com
 • nhungnhung35
 • facebookmollywood
 • Bonbonlala
 • lapluie
 • soixamMexi
 
 • Avoir quelque consistance
 • có ít nhiều uy tín
  •  
 
 • Sortir de dessous terre
 • từ dưới đất chui ra
  •  
 
 • Destiner une somme à l'achat d'un costume
 • định dùng một số tiền mua bộ quần áo
  •  
 
 • Conduite digne
 • cách xử sự đúng mực
  •  
 
 • Joie qui dilate le coeur
 • (nghĩa bóng) niềm vui làm nở tấm lòng
  •  
 
 • L'heure du dîner
 • giờ ăn tối
  •  
 
 • Il dit qu'il est malade
 • nó nói rằng nó bị bệnh
  •  
 
 • Une écriture de chat
 • chữ viết như gà bới
  •  
 
 • Tenir les écritures
 • (thương nghiệp) giữ sổ sách giấy tờ
  •  
 
 • Flots écumeux
 • sóng sùi bọt
  •  
 
 • Emplâtrer quelqu'un de paquets
 • chất những gói đồ cồng kềnh lên người ai
  •  
 
 • Substance éthérée
 • chất ête
  •  
 
 • Alcool éthylique
 • rượu etila, etanola
  •  
 
 • étouffer une bouteille
 • nốc sạch cả chai
  •  
 
 • Tenir quelqu'un étroitement embrassé
 • ôm chặt lấy ai
  •