Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Pháp - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • thuakonan050594@gmail.com
 • peyeucunbong28@gmail.com
 • nhungnhung35
 • facebookmollywood
 • Bonbonlala
 • lapluie
 • soixamMexi
 
 • Cela m'arrange
 • thế thì tiện cho tôi
  •  
 
 • Aller en arrière
 • lùi lại
  •  
 
 • Bataillon d'artillerie
 • tiểu đoàn pháo binh
  •  
 
 • Faire assavoir
 • cho biết
  •  
 
 • L'assoupissement d'un chagrin
 • sự lắng dịu một nỗi buồn
  •  
 
 • Authenticité d'un fait
 • tính xác thực của một sự việc
  •  
 
 • Décision de l'autorité supérieure
 • quyết định của chính quyền cấp trên
  •  
 
 • S'adresser aux autorités
 • nói với nhà chức trách
  •  
 
 • J'ai eu l'avantage de me trouver auprès de vous
 • trước đây tôi đã được hân hạnh ở gần ngài
  •  
 
 • Être avantagé par la nature
 • được thiên nhiên ưu đãi
  •  
 
 • Prix avantageux
 • giá hời
  •  
 
 • Prendre la poule avec ses petits
 • bắt con gà mái cùng với đàn gà con
  •  
 
 • Avenant à une police d'assurance
 • văn bản sử đổi hợp đồng bảo hiểm
  •  
 
 • Condition normale
 • điều kiện bình thường
  •  
 
 • Confondre l'orgueil de quelqu'un
 • làm nhụt tính kiêu ngạo của ai
  •