Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Pháp - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • thuakonan050594@gmail.com
 • peyeucunbong28@gmail.com
 • nhungnhung35
 • facebookmollywood
 • Bonbonlala
 • lapluie
 • soixamMexi
 
 • Une belle anatomie
 • một thân thể đẹp
  •  
 
 • Pain boulot
 • bánh mì ngắn
  •  
 
 • Sentir le bouquin
 • hôi mùi dê
  •  
 
 • Le bourdon des prières
 • tiếng rì rầm đọc kinh
  •  
 
 • Enlever les bourgeons d'un arbre
 • vặt chồi của cây
  •  
 
 • Boutique en plein air
 • quán hàng ngoài trời
  •  
 
 • Campagne de pêche maritime
 • mùa đánh cá biển
  •  
 
 • Canal médullaire
 • (giải phẫu, thực vật học) ống tuỷ
  •  
 
 • Moeurs cannibales
 • tục ăn thịt người
  •  
 
 • Assemblée capitulaire
 • hội nghị thầy tu
  •  
 
 • Capitulation sans conditions
 • sự đầu hàng không điều kiện
  •  
 
 • Cinquante pour cent des présents
 • năm mươi phần trăm (phân nửa) số người có mặt
  •  
 
 • Un rapport circonstancié
 • một bản báo cáo có tình tiết rõ ràng
  •  
 
 • Droits civiques
 • quyền công dân
  •  
 
 • Architecture classique
 • kiểu kiến trúc cổ điển
  •