Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
sốt dẻo
[sốt dẻo]
|
piping hot
(nghĩa bóng) red-hot
Từ điển Việt - Việt
sốt dẻo
|
tính từ
tin rất mới, nhận được khi sự việc vừa xảy ra
tin sốt dẻo
thức ăn vừa mới nấu
cơm canh sốt dẻo