Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
lựa
[lựa]
|
động từ.
to choose;
to select;
to pick out.
Từ điển Việt - Việt
lựa
|
động từ
chọn những cái đáp ứng yêu cầu
dọn thuyền lựa mặt giai nhân (Truyện Kiều)
chọn lối, hướng sao cho được kết quả tốt nhất
lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau (ca dao)
kết từ
(từ cũ) xem lọ