Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chương
[chương]
|
sura; chapter
A ten-chapter book
A dark chapter in the country's history
Từ điển Việt - Việt
chương
|
danh từ
mỗi phần của tác phẩm có nội dung tương đối trọn vẹn
quyển sách có mười chương
(từ cũ) bài văn, bài thơ
động từ
nở vì ngâm nước lâu