Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
chúng mình
[chúng mình]
|
Từ điển Việt - Việt
chúng mình
|
đại từ
từ chỉ bản thân hay với bạn bè ngang hàng (ý thân mật)
nhóm chúng mình cuối tuần này đi du lịch nhé!