Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
cây nhà lá vườn
[cây nhà lá vườn]
|
(nghĩa bóng) home-made; home-grown
Từ điển Việt - Việt
cây nhà lá vườn
|
hoa và quả có sẵn để biếu hoặc mời khách
có chục cam cây nhà lá vườn, anh mang về cho các cháu