Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tại sao
[tại sao]
|
what's the reason for...?; why; the reason why
Why is that?
What is the reason for his absence?; Why is he absent?
Why him rather than anybody else?
Why not make this form of training available to young unemployed people?
Từ điển Việt - Việt
tại sao
|
tính từ
nguyên nhân hoặc lý do của sự việc
tại sao anh nghỉ việc?; chẳng hiểu tại sao máy hỏng