Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
kim cương
[kim cương]
|
diamond
A diamond ring
Glazier's diamond; cutting diamond
Cut diamond
Diamondiferous; diamond-bearing
Diamond merchant
Chuyên ngành Việt - Anh
kim cương
[kim cương]
|
Hoá học
diamond
Kỹ thuật
diamond
Tin học
diamond
Vật lý
diamond
Xây dựng, Kiến trúc
diamond
Từ điển Việt - Việt
kim cương
|
danh từ
dạng tinh thể không màu, cứng dùng để cắt kính, làm đồ trang sức
đôi hoa tai kim cương