Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
đôi khi
[đôi khi]
|
sometimes
The truth is sometimes better left unsaid
Từ điển Việt - Việt
đôi khi
|
trạng từ
thỉnh thoảng
đôi khi mọi thứ không được như mong muốn