Thành viên: echop (Ngày đăng: 12/09/2011 00:14:10)
Mã bài thi: A040018 Điểm số: 91   Xếp hạng: 3
Nhận xét của giám khảo:
- Ếch ộp dịch lưu loát, tự nhiên. Các cụm từ như "anh chàng, chàng ta, sếp, hiểu rồi, dạ thì ..." "Thế là bà ta quay phắt lại và thụi một cái vào một bên mắt của em." rất hay. Nhưng Ếch dịch chưa đúng nguyên chỗ này " phát hiện váy của bà ta mắc vào cái khe giữa hai cái mông đồ sộ, cho nên em đã cố làm một người tốt " Notice: observe something: to see or catch sight of somebody or something and register the fact in the mind: (Dịch đúng: thấy, nhận thấy, để ý thấy) Còn try to be nice thì dịch đúng phải là vầy: cố tỏ ra lịch sự, định làm cử chỉ đẹp... Còn "mắc vào cái khe giữa hai cái mông đồ sộ" thì hình tượng quá, hic!
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: MẮT BẦM
Nội dung:
New Page 1

MẮT BẦM

Vào buổi sáng đầu tuần, anh chàng nọ đi làm với đôi mắt bầm đen. Sếp anh ta hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh ta.

Chàng ta đáp, “hôm qua, em đi lễ và ngồi sau lưng một bà béo. Khi mọi người đứng dậy để hát thánh ca, thì em phát hiện váy của bà ta mắc vào cái khe giữa hai cái mông đồ sộ, cho nên em đã cố làm một người tốt là kéo nó ra khỏi cái khe ấy. Thế là bà ta quay phắt lại và thụi một cái vào một bên mắt của em.”

Sếp nói tiếp, “Hiểu rồi, ơ thế con mắt bầm kia cậu bị ở đâu?”

“Dạ thì” chàng ta trả lời: “Em nghĩ lúc đó bà ta ko muốn kéo nó ra nên em đã đẩy cho nó vào lại trong khe ấy”

Đăng bởi: echop