Thành viên: smile_4ever (Ngày đăng: 12/09/2011 00:11:10)
Mã bài thi: A040015 Điểm số: 93   Xếp hạng: 2
Nhận xét của giám khảo:
- Smile4ever dịch đúng "mắt bầm đen", vậy mà bên dưới lại chế thêm "mắt nho đen" làm gì để bị trừ điểm? BGK thích cụm "dáng hộ pháp" của Smile4ever, tuy đi hơi xa, nhưng đó là một từ tiếng Việt ít người nghĩ đến. Ngoài ra, Smile dùng từ "nã vào mắt" nghe cũng rất tiếu lâm. Tuy thế bạn dịch váy bị "lún" vào hai mông thì dở ẹt, ai nói vậy bao giờ. Nhìn chung, bạn hiểu câu chuyện và dịch nó với văn phong đặc biệt của mình, chỉ cần chú ý đến việc chọn lọc từ cho đắt nữa là hoàn hảo
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt bầm đen
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt bầm đen

Một người đàn ông  đến chỗ làm vào buổi sáng Thứ Hai với hai con mắt màu nho đen. Chủ anh ta hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.

Người đàn ông trả lời rằng. “Vào Chủ Nhật, lúc đó em đang ngồi phía sau một bà dáng hộ pháp trong nhà thờ. Khi  tất cả đứng dậy để hát thánh ca, em để ý thấy váy bà ta bị lún giữa hai mông của bả, nên em tỏ ra là người  lịch sự và kéo  váy bả ra giùm. Tiếp đó,  con mụ ấy quay lại và nã vào mắt này của em”.  

Người chủ hỏi tiếp,”Hiểu rồi, vậy chú lấy đâu ra chỗ bầm trên con mắt kia?”

“À thì,”người đàn ông nói,”em  ngỡ mụ ấy không thích kéo ra, nên em  nhét  trở lại vào trong.”

Đăng bởi: smile_4ever