Thành viên: missbinhloc (Ngày đăng: 12/09/2011 00:22:10)
Mã bài thi: A040026 Điểm số: 95   Xếp hạng: 1
Nhận xét của giám khảo:
- Quế Phương dịch suôn sẻ, êm tai. Những cụm QP dịch hay như "để ý thấy", "thụi" và câu cuối là câu mọi người hay dịch thoát. Quế Phương chỉ bỏ không dịch "trying to", nên bị trừ 5 điểm. - Rất cảm ơn bạn đã tham gia vòng 4, bài dịch của bạn thú vị. Tuy nhiên, nên lưu ý một số lỗi này sẽ làm bài dịch hoàn chỉnh hơn, “tôi đã tử tế kéo nó ra” >> “tôi cố tỏ ra tử tế và đã kéo nó ra”; “ngồi cạnh” >> “ngồi sau lưng/ ngồi phía sau”. Chúc bạn vui.
Đề thi: Dịch truyện cười
Tựa đề: Black eyes
Nội dung:
Black eyes
A man came to work on Monday morning with two black eyes. His boss asked what happened.
The man replied, “On Sunday, I was sitting behind a big woman at church. When we stood up to sing hymns, I noticed that her dress was caught in her butt crack, so I was trying to be nice and I pulled it out for her. Then, she turned around and punched me in the eye.”
The boss asked, “Okay, so where did you get the other shiner?”
“Well,” the man said, “I figured she didn’t want it out, so I pushed it back in.”


--------------------------------------------------
shiner: black eye (tham khảo Lạc Việt mtd)
butt crack, buttcrack: the cleft between the cheeks of the buttocks.
black eye: A bruised discoloration of the flesh surrounding the eye, often resulting from a blow.
--------------------------------------------------
Bài làm
Tựa đề: Đôi mắt bầm đen
Nội dung:
New Page 1

Đôi mắt bầm đen

Một người đàn ông đi làm vào sáng thứ hai với hai con mắt bầm đen. Sếp của anh ta hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra.

Anh ta trả lời, “Hôm chủ nhật, tôi ngồi cạnh một bà bự con trong nhà thờ. Khi chúng tôi đứng lên để hát thánh ca, tôi để ý thấy cái đầm của bà ta dính vào kẽ mông, cho nên tôi đã tử tế kéo nó ra cho bà ta. Và sau đó, bà ta quay lại và thụi cho tôi một quả vào mắt.”

Ông sếp hỏi, “Được rồi, vậy con mắt bầm tím kia thì sao?”

“À,” anh ta trả nói, “Tôi nghĩ là bà ta không muốn kéo nó ra, nên tôi nhét trở lại.”

Đăng bởi: missbinhloc