Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Trung - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Trung - Việt
打量
[dǎ·liang]
|
1. quan sát; nhìn; chú ý; nhìn đánh giá (quần áo, diện mạo)。观察(人的衣着、外貌)。
对来人上下打量了一番。
nhìn người mới đến từ đầu đến chân.
2. cho rằng; cho là; tưởng là; nghĩ rằng。以为;估计。
你还想瞒着我,打量我不知道?
anh còn muốn giấu tôi, anh tưởng là tôi không biết phải không?