Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Nhật - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • trung.nguyenxuan@nidec.com
     
    • 将来のビジョンを語る
    • kể về viễn cảnh tương lai
     •  
     
    • 狡猾な手段
    • thủ đoạn xảo quyệt
     •  
     
    • 健康は富にまさる
    • sự khoẻ mạnh còn hơn cả giàu sang
     •  
     
    • 規則に当て嵌める
    • áp dụng quy tắc
     •  
     
    • 交友が多い
    • nhiều bạn bè
     •  
     
    • 相談相手
    • người để nói chuyện và hỏi ý kiến; đối tượng bàn bạc
     •  
     
    • 独立自尊の精神
    • tinh thần độc lập và tự trọng
     •  
     
    • 手を上(挙)げる
    • giơ tay lên
     •  
     
    • 薄板塀
    • tường ván mỏng
     •  
     
    • 精鋭を選りすぐる
    • chọn lọc tinh nhuệ
     •  
     
    • 夕食の献立
    • thực đơn bữa ăn tối
     •  
     
    • 着崩れドレス
    • chiếc váy đã sờn rách
     •  
     
    • 耕作に適した
    • thích hợp cho canh tác
     •  
     
    • 国民生活
    • đời sống nhân dân
     •  
     
    • 足場が悪い
    • chỗ để chân không tốt
     •