Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Nhật - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • trung.nguyenxuan@nidec.com
     
    • それに超したことはない
    • không có gì có thể tốt hơn
     •  
     
    • だれも私をかばってくれない
    • không có ai bảo vệ tôi cả
     •  
     
    • 古物収集の趣味
    • sở thích sưu tầm đồ cổ
     •  
     
    • 旧交を暖める
    • làm mới lại mối quan hệ cũ
     •  
     
    • 極上等の品物
    • sản phẩm cực kỳ cao cấp
     •  
     
    • 根気
    • tính kiên nhẫn
     •  
     
    • エークラスの成績
    • thành tích hạng nhất
     •  
     
    • 護衛を付ける
    • cho người bảo vệ
     •  
     
    • 広告で紙面を埋める
    • làm đầy trang báo bằng quảng cáo
     •  
     
    • 霊との交感
    • linh hồn giao cảm
     •  
     
    • ノートに講演の要点を書き取る
    • ghi lại những điểm chính của buổi thuyết giảng vào vở
     •  
     
    • 豪勢な暮らし
    • cuộc sống xa hoa
     •  
     
    • 債務者
    • con nợ
     •  
     
    • 流行作家
    • nhà văn hiện được yêu thích
     •  
     
    • 試乗車
    • xe chạy thử
     •