Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Hàn - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Cặp câu song ngữ
Thành viên đóng góp gần nhất
 • nhatnguyetson@gmail.com
     
    • 먼발치에서는
    • ở nơi xa.
     •  
     
    • 병역에 복무하다
    • thi hành nghĩa vụ quân sự.
     •  
     
    • 아무의 얼굴에 침을 내뱉다
    • nhổ bọt lên mặt ai.
     •  
     
    • 상흔을 남기다
    • để lại vết sẹo.
     •  
     
    • 회칙의 일부를 개정하다
    • điều chỉnh một số nội quy của hội.
     •  
     
    • 소매를 끄집어당기다
    • nắm vạt áo.
     •  
     
    • 내의를 입지 않는다
    • không mặc quần áo lót.
     •  
     
    • 비평하다. 비평을 받 다
    • bị phê bình.
     •  
     
    • 처마에서 떨어지는 빗물
    • nước mưa rơi từ mái hiên xuống.
     •  
     
    • 꼬기꼬기하다
    • Vò, cuộn, vo lại.
     •  
     
    • 물건 사러나가다
    • đi ra ngoài mua đồ.
     •  
     
    • 고양이를 한 마리
    • một con mèo.
     •  
     
    • 중력의 법칙
    • nguyên tắc về trọng lực.
     •  
     
    • 친형제
    • anh em ruột thịt.
     •  
     
    • 똑바로말하면
    • nói thẳng là.
     •