Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
xe nâng
[xe nâng]
|
forklift truck
Chuyên ngành Việt - Anh
xe nâng
[xe nâng]
|
Kỹ thuật
jack-lift