Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
xe mô-tô
[xe mô tô]
|
(tiếng Pháp gọi là Moto) motorbike; motorcycle
Motorcycle cop
To go to work on a motorbike; To ride a motorbike to work
Motorcyclist