Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Việt - Anh
xe mô-bi-lét
[xe mô bi lét]
|
(từ gốc tiếng Pháp là Mobylette) moped
To ride a moped
She goes there on her moped