Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
wt
[,dʌblju: 'ti:]
|
viết tắt
cân nặng, trọng lượng ( weight )