Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Pháp - Việt
vouloir
|
ngoại động từ
muốn
tôi muốn uống
tôi không muốn anh đến
anh sẽ có tất cả những cái anh muốn
các anh muốn gì đây?
nếu anh muốn, nếu anh thích
họ muốn anh từ chức
tôi muốn nói riêng với anh
tôi không muốn nói về chuyện đó nữa
tôi muốn có những sách hay hơn
ông có muốn gội đầu xoa nước thơm không ạ?
(tiếng địa phương) trời muốn mưa
đòi hỏi phải
cây nho đòi hỏi phải chăm sóc nhiều
(từ cũ, nghĩa cũ) tất cả cái đó đòi hỏi phải có thì giờ
muốn chừng
củi này muốn chừng không cháy
dường như muốn là, dường như định là
sự tình cờ dường như muốn là họ không được sum họp
cho là
nó cho là tôi lười
biết làm thế nào được?
có ảnh hưởng đối với ai, có quyền hành đối với ai
(thông tục) tất nhiên là thế!
lưỡng lự
phải thế thôi, không khác được
biết làm thế nào; đành vậy
không cố ý, do vô ý, lỡ ra
hiểu ý nghĩa thầm kín của một lời nói
hối hận về
dù muốn thế, nhưng...
nếu anh muốn thế, nếu anh cho phép
dù anh muốn thế, nhưng cũng...
muốn bao nhiêu cũng được
xin ông vui lòng..., xin mời ông...
xin anh (ông...) làm ơn...
xem bien
(ngạn ngữ) muốn là được
nghĩa là, tức là
mong điều hay điều dở cho ai
mong ai giúp điều gì
nội động từ
bằng lòng nhận
tôi không bằng lòng nhận anh ta làm người cộng tác
muốn ám sát ai
chỉ rình lấy cái gì
nó chỉ rình lấy tiền của anh
oán giận ai
đừng có oán giận tôi nhé
tự trách mình
phản nghĩa Refuser .
danh từ giống đực
ý muốn
ý muốn của anh là của bản thân tôi
thiện ý
sự ngại khó, sự không muốn làm