Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 3 từ điển
Từ điển Việt - Anh
văn phòng
[văn phòng]
|
bureau; office
To do office work/clerical work
Office space is cheaper in the suburbs
Chuyên ngành Việt - Anh
văn phòng
[văn phòng]
|
Kinh tế
office
Kỹ thuật
office
Tin học
bureau
Từ điển Việt - Việt
văn phòng
|
danh từ
Bộ phận phụ trách giấy tờ, sổ sách của một cơ quan.
Cơ quan thuộc cấp chính quyền cao nhất phụ trách một ngành hoạt động.