Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tuy nhiên
[tuy nhiên]
|
however; but; yet
Từ điển Việt - Việt
tuy nhiên
|
kết từ
nhận xét sắp nêu trái với điều đưa ra trước đó
bản báo cáo đầy đủ, tuy nhiên còn vài điều chưa rõ