Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
tung toé
[tung tóe]
|
all over
Từ điển Việt - Việt
tung toé
|
động từ
văng ra khắp mọi phía
bình nước đổ tung toé;
mảnh chai vỡ tung toé