Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
troy
[trɔi]
|
danh từ
hệ thống trọng lượng dùng cho kim loại quý; đơn vị trong lượng dùng cho kim loại quý