Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Chuyên ngành Anh - Việt
travel expense claim
|
Kỹ thuật
yêu cầu hoàn trả tiền ứng trước trong khi di chuyển công tác